Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: „Kultura bez granic. Budowa i modernizacja Polsko-Słowackich domów kultury w gminie Besko i 15 miejscowościach Mikroregionu Koskovce”

PARTNER WIODĄCY: Gmina Besko

 TYTUŁ PROJEKTU: „Zielone dziedzictwo - parki Jarosławia i Humennego”.

PARTNER WIODĄCY: Gmina Miejska Jarosław

TYTUŁ PROJEKTU: „SYSTEMOWY PROJEKT SIECIOWY EUROREGIONU KARPACKIEGO”

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca

TYTUŁ PROJEKTU: „INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO”

PARTNER WIODĄCY: Miasto Humenne – Wnioskodawca

TYTUŁ PROJEKTU: KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - BUDOWA WSPÓLNYCH POLSKO-SŁOWACKICH STRUKTUR DLA WSPÓLNEGO ROZWOJU OBSZARU POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca

TYTUŁ PROJEKTU: ANALIZA – INTEGRACJA – SIECIOWANIE POTENCJAŁÓW REGIONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I KRAJU PRESZOWSKIEGO"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca

TYTUŁ PROJEKTU: „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza.”

PARTNER WIODĄCY: Obserwatorium Astronomiczne (VH) w Humennem

TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim”

PARTNER WIODĄCY (PW): Powiat Krośnieński, Polska, Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Back to top