Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

Interreg CE LOGO

Transnarodowy program Interreg Europa Środkowa uruchomił nową stronę internetową, na dotychczasowej domenie https://www.interreg-central.eu/

odsłona nowego portalu Interreg Europa Środkowa

Nowy portal zawiera bazę danych z krótkim opisem 53 projektów zatwierdzonych po pierwszym naborze. Informacje będą uzupełnianie w trakcie realizacji projektów. Zapraszamy do lektury.

UWAGA: Używane dotychczas linki do stron i informacji o programie już nie działają - wymagają aktualizacji!

Baza danych projektów zatwierdzonych po 1. naborze

Interreg CE LOGO

Komitet Monitorujący program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zatwierdził 15 grudnia 2022 r. w Bratysławie 53 projekty spośród 280 złożonych w trakcie pierwszego naboru. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości blisko 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 41 projektach bierze udział 66 polskich partnerów z czternastu województw.
Sześcioma projektami zarządzają polskie instytucje:

  1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" – projekt „More than a village”
  2. Politechnika Wrocławska – projekt „SMERF”
  3. Główny Instytut Górnictwa – projekt „MAURICE”
  4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – projekt „NEXTLEVEL Parking”
  5. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. – projekt „SMART CIRCUIT”
  6. Powiat Rzeszowski – projekt „Central Mountains”

Dla dwóch polskich partnerów wiodących jest to debiut w tym programie!

Wszystkim polskim partnerom, którzy będą realizować zatwierdzone projekty serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o wynikach naboru

Informacje po polsku przydatne dla wnioskodawców i partnerów.

Interreg CE LOGO

Komitet monitorujący Interreg Europa Środkowa zdecydował, że drugi nabór projektów zostanie ogłoszony 22 marca 2023 r. Na wsparcie klasycznych projektów współpracy transnarodowej przeznaczona będzie znaczna część budżetu programu. Projekty te powinny mieć na celu opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają potrzebom regionów i miast na obszarze programu.

W związku z tym, wcześniej planowany i ograniczony finansowo nabór wniosków na mniejsze projekty pionierskie zostanie przełożony. Szczegóły dotyczące drugiego naboru wniosków będą dalej omawiane i uzgadniane przez komitet monitorujący na kolejnym posiedzeniu w Bratysławie 15-16 grudnia 2022 r. 

Na drugim posiedzeniu komitetu monitorującego w Warszawie w dniach 13-14 września 2022 r. wybrano 143 wnioski projektowe, które przeszły pierwszy etap oceny (tzw. relevance filter) do pełnej oceny jakości. Ostateczny wybór projektów złożonych w pierwszym naborze Interreg Europa Środkowa nastąpi na posiedzeniu komitetu monitorującego w grudniu 2022 r.

Więcej informacji na stronie programu

28 września 2022 roku zapraszamy na spotkanie wprowadzające do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa. Spotkanie odbędzie się w formule online w godz. 10:30 – 12:00.

Do udziału zachęcamy szczególnie osoby, które do tej pory nie zetknęły się z programami Interreg, a także tych z Państwa, którzy poszukują dla swoich macierzystych instytucji nowych możliwości finansowania i współpracy.

Oferta trzech programów jest skierowana do wszystkich polskich województw. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne oraz sektor pozarządowy. Podmioty prywatne mogą uzyskać wsparcie unijne w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona w połowie września. Poinformujemy o tym odrębnym komunikatem w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w Wiadomościach) i newsletterze

Interreg CE LOGO

W marcu 2022 roku, krótko po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, Komisja Europejska ogłosiła plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 rokiem. W całej Europie Środkowej władze lokalne i regionalne zmagają się transformacją energetyczną.

baner z ofertą wiedzy wypracowanej w projektach ICE w zakresie transformacji energetycznej

Często stają one przed podobnymi wyzwaniami, dlatego zebrano najlepsze narzędzia i wskazówki z projektów, które mogą pomóc w przejściu na czystą energię. Są to łatwo dostępne i możliwe do przyjęcia rozwiązania, które pomogą regionom i miastom stać się bardziej efektywnymi energetycznie i mniej zależnymi od paliw kopalnych.

Obejmują one między innymi zestaw narzędzi dotyczących zintegrowanych instrumentów finansowych dla rozwiązań energooszczędnych,
strategie i plany działania na rzecz lepszego planowania energetycznego oraz inteligentne rozwiązania w zakresie wprowadzania stref niskiej emisji


Rozwiązań jest znacznie więcej, a Interreg Europa Środkowa stale aktualizuje tę stronę, zamieszczając na niej dodatkowe informacje z projektów. 

Interreg CE LOGO

Pierwszy nabór projektów zakończył się 23 lutego 2022 roku. Złożono w nim 280 wniosków aplikacyjnych.

Wnioski, kompletne pod względem formalnym przeszły do pierwszego etapu oceny, polegającej na sprawdzeniu istotności i adekwatności projektu oraz partnerstwa, które ma wspólnie podejmować zadania projektowe. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu oceny nastąpi w połowie września 2022 roku podczas obrad Komitetu Monitorującego program. Komitet zdecyduje, które projekty przejdą pełną ocenę jakościową. Rozstrzygnięcie naboru i wybór projektów do wsparcia ze środków programu nastąpi w grudniu 2022 roku.

Więcej informacji na stronie programu

Interreg CE LOGO

W dniach 28-29 kwietnia br. odbyło się we Włoszech pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego. Podczas spotkania zatwierdzono: regulamin KM, podręcznik programu, ogłoszenia naborów, wyniki oceny formalnej projektów pierwszego naboru. Wspólny Sekretariat poinformował o zgłoszeniu do KE schematu udzielania pomocy publicznej w ramach GBER 20 (SA.102518). Omówiono wnioski z raportu z ewaluacji programu 2014-2020 oraz założenia strategii kapitalizacji. Członkowie KM zapoznali się z działaniami Instytutu Innowacji i Technologii – w zakresie mobilności miejskiej (www.eiturbanmobility.eu). Celem prezentacji było zbadanie możliwego obszaru programu Interreg Europa Środkowa z Instytutem.

Kolejne posiedzenie KM odbędzie się w Polsce 13-14 września br. Zostanie wtedy podjęta decyzja o tym, które projekty przechodzą do drugiego etapu oceny merytorycznej. Członkowie KM zatwierdzą projekty do dofinansowania na spotkaniu 15-16 grudnia br.