Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Wytyczne określają warunki i procedury wykonywania zadań przez Krajowych Kontrolerów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych w latach 2014-2020. Dokument reguluje m.in. kwestie dotyczące przeprowadzania kontroli, postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wydatków, informowania o nieprawidłowościach, a także postępowania w zakresie poddania się kontrolom oraz audytom.

Obowiązuje od 22.12.2021 | Opis zmian od ostatniej wersji DOC, 646 KB

19 lutego 2023 r. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda zatwierdził zmienione Wytyczne dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. Wytyczne będą obowiązywać od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu ministra funduszy i polityki regionalnej dotyczącego miejsca publikacji wytycznych. 

Główne zmiany, które wprowadzono:

 • dostosowano treść wytycznych do zmian w dokumentach, do których odwoływały się,
 • wprowadzono zmiany w listach sprawdzających do weryfikacji zamówień, które wynikały z przepisów w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Wytyczne (PDF 417 KB)

Wytyczne w trybie rejestruj zmiany (DOCX 155 KB)

Załączniki do Wytycznych (ZIP 752 KB)

Załączniki do Wytycznych w trybie rejestruj zmiany (ZIP 93 KB)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do korzystania z bazy dobrych praktyk wypracowanych w projektach Interreg 2014-2020 z udziałem Polski, która zamieszczona jest na stronie internetowej:  

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/efekty/baza-dobrych-praktyk-w-projektach-interreg-2014-2020-z-udzialem-polski/

 

Baza gromadzi 100 opisów wartościowych efektów projektów Interreg 2014-2020 o szczególnym potencjale do ponownego wykorzystania. Liczymy na to, że pomoże ona w tworzeniu i realizacji nowych wartościowych przedsięwzięć – zarówno w programach Interreg, jak i programach regionalnych.

Dobre praktyki uwzględnione w bazie dotyczą następujących obszarów tematycznych:

 • edukacja i podnoszenie kompetencji na rynku pracy – 26 dobrych praktyk
 • zachowanie i ochrona środowiska – 26
 • kultura i turystyka – 21
 • transport i mobilność – 11
 • ochrona zdrowia – 9
 • dostosowanie do zmian klimatu – 7

Dodatkowo każda dobra praktyka jest przypisana do jednego z trzech obszarów horyzontalnych:

 • współpraca instytucji – 40 dobrych praktyk
 • badania naukowe, zaawansowane technologie, innowacje – 34
 • przedsiębiorczość - 26

Dodatkowo, opublikowana została także także broszura, która zawiera szczegółowe opisy dobrych praktyk o największym potencjale do ponownego wykorzystania oraz prezentacje ze spotkań informacyjnych, które odbyły się w październiku 2022 roku. Wszystkie materiały są dostępne w zakładce Efekty.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.

Projekt zmiany wytycznych wraz z załącznikami i formularzem uwag znajduje się na stronie ewt.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty.

Prosimy o przekazywanie uwag do dokumentu do 9 grudnia 2022 roku

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do składania ofert na wykonanie badania „Kapitalizacja efektów projektów zrealizowanych w programach Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020”. 

W programach Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski, dofinansowano ze środków unijnych realizację setek projektów, wśród których wypracowano wiele cennych efektów. Głównym celem badania jest identyfikacja tych rezultatów, które mają największy potencjał do ponownego wykorzystania, w tym także rozwijania na szerszą skalę, czyli do tzw. kapitalizacji oraz utworzenie ich bazy.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania są dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącej zamówień

W przypadku programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na liście uwzględnione są tylko projekty realizowane w ramach programów zarządzanych przez Polskę - tj. Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia, Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Rosja.

Dane dotyczą stanu na 28 lutego 2022 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów do pobrania

espon logo

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez ESPON seminarium w formule roundtable poświęconym trendom w osadnictwie w Szwecji w obliczu pandemii COVID-19. Spotkanie odbędzie się online w czwartek 16 grudnia br. w godz. 13:00-16:35.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się na stronie:
https://site.evenium.net/post-covid-patterns-sweden/registration

Więcej szczegółów dotyczących roundtable znajduje się w zalączonym zaproszeniu. W załączniku poza opisem tematu zawarto również agendę.


Zapraszamy na seminarium on-line pt. Regiony i zmiany strukturalne w świetle sprawiedliwej transformacji i strategii dekarbonizacji organizowane przez ESPON oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Odbędzie się ono w piątek 11 czerwca 2021 r. w godzinach 9:20 - 13:00. Jego tematem będą wyzwania wybranych polskich i zagranicznych regionów w obliczu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu w ramach unijnego Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.

Spotkanie podzielono na 3 sesje. W pierwszej kontekst nakreślą m.in. przedstawiciele ESPON oraz DG Regio KE. W drugiej sesji reprezentanci wybranych województw omówią wyzwania z jakimi muszą się mierzyć polskie regiony węglowe w procesie zielonej transformacji. Na końcu odbędzie się roundtable z udziałem zagranicznych ekspertów z Czech, Bułgarii i Rumunii, którzy skomentują wcześniejsze prezentacje pod kątem własnych doświadczeń. Po każdej sesji przewidziana jest dyskusja z udziałem publiczności.

W załączeniu aktualna agenda spotkania z zastrzeżeniem, że mogą w niej jeszcze nastąpić niewielkie zmiany.

Seminarium odbędzie się na platformie Zoom. Podczas spotkania zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne (pol-ang i ang-pol). Wystąpienia zagranicznych prelegentów tłumaczone będą na język polski, zaś przedstawiciele z Polski mają możliwość prezentowania w języku ojczystym. Słuchacze również będą mogli zadawać pytania po polsku (pisemnie na czacie). Aby mieć dostęp do tłumaczenia, niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Zoom ( https://www.zoom.us/download ).

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na poniższej stronie internetowej:
https://site.evenium.net/roundtable11-06/registration
Uwaga! Każdy musi zarejestrować się indywidualnie, ponieważ wszyscy uczestnicy otrzymają link do wydarzenia na swoje adresy mailowe. Nie ma możliwości zgłoszenia kilku osób jednocześnie.

Zachęcamy do śledzenia informacji na fanpage'u ESPON Poland na Facebooku:

https://www.facebook.com/ESPON-Poland-103259225165363/?fref=tag

W imieniu Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, uprzejmie zachęcamy do wypełnienia ankiety https://carpathiansurvey.webankieta.pl/ poświęconej identyfikacji pożądanych działań pilotażowych w ramach planowanej Strategii Karpackiej. Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Termin na wypełnienie ankiety został wydłużony do 28 maja br.

Back to top