Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

 1. Komitet Monitorujący zatwierdził raport kwalifikowalności projektów z 2. naboru. Ze 146 złożonych aplikacji, 34 okazały się niekwalifikowalne (23%). Zatwierdzenie projektów drugiego naboru nastąpi 12 grudnia, podczas posiedzenia KM w Hiszpanii.
 2. 7 listopada 2023 r., w godzinach od 14:00 do 15:30, Policy Learning Platform organizuje webinarium na temat sztucznej inteligencji (AI) dla władz lokalnych i decydentów (https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/ai-for-local-authorities-and-policymakers).
 3. 8 listopada w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się spotkanie online z ekspertami Policy Learning Platform. Omówione zostaną także dostępne usługi platformy. To wydarzenie jest otwarte dla wszystkich partnerów zatwierdzonych projektów Interreg Europa (https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/policy-learning-platform-meet-up-with-projects).
 4. 9 listopada 2023 r. w godzinach 14:00-15:30, Policy Learning Platform organizuje webinarium na temat planowania i zarządzania efektywnością energetyczną na poziomie dzielnic w miastach (https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/district-approaches-to-sustainable-energy).
 5. 23 listopada 2023 r. w godzinach 14:00-15:30, Policy Learning Platform organizuje webinarium na temat tworzenia funduszy regionalnych z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Fundusz wspiera zrównoważone inwestycje, innowacje i tworzenie miejsc pracy w Europie (https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/setting-up-regional-funds-with-the-european-investment-fund).
 6. Do 14 listopada otwarte jest głosowanie na najlepsze projekty w konkursie RegioStars. W kategorii „Green” po raz pierwszy od 11 lat udział bierze projekt Interreg Europa – Green Screen z udziałem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/regiostars-2023-time-to-vote).

Interreg Europe High res logo

Program Interreg Europa zaprasza przedstawicieli instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego na sesje, które odbędą się podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Trwa rejestracja na wydarzenia w Brukseli (prowadzone w języku angielskim):

10 października 2023 r.

11 października 2023 r.

Na miejscu (9-12 października) będą dostępni także specjaliści ze Wspólnego Sekretariatu programu: Interreg Europe: sharing solutions for better regional policies.    

logo interreg europe 2

Program Interreg Europa poszukuje chętnych do pracy na pełnym etacie w Lille we Francji, na stanowiskach:

 • Menedżer tematyczny Platformy learningowej Interreg Europa

 • Ekspert ds. komunikacji Platformy learningowej Interreg Europa

 • Ekspert ds. mediów społecznościowych i wydarzeń Platformy learningowej Interreg Europa

 • Asystent ds. Platformy learningowej Interreg Europa

          Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 października 2023 roku.

 • Ekspert ds. komunikacji (mediów społecznościowych) we Wspólnym Sekretariacie Interreg Europa 

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje i ogłoszenia o wolnych stanowiskach są dostępne na stronie programu (w j. angielskim).

Językiem programu jest język angielski. Wspólny Sekretariat i Platforma mają międzynarodową obsadę personalną.

Interreg Europe High res logo

Informujemy, że w ramach drugiego naboru w programie Interreg Europa złożono 145 wniosków o dofinansowanie. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszył się cel polityki 2 Bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna Europa - tej tematyki dotyczy 58 propozycji projektowych.

W międzynarodowych konsorcjach partnerskich uczestniczy 1 182 partnerów. Najwięcej z Włoch (124), Hiszpanii (98), Grecji (89), Belgii (72) i Polski (70). Większość z partnerów reprezentuje władze lokalne i regionalne. W projekty zaangażowane są także władze krajowe, uczelnie i instytuty, organizacje otoczenia biznesu, agencje oraz inne typy podmiotów. Cztery polskie instytucje wystąpiły w roli aplikanta wiodącego.

W pierwszej kolejności wnioski będą oceniane wg kryteriów kwalifikowalności. Tylko te, które spełnią wszystkie kryteria kwalifikowalności przejdą do drugiego etapu oceny – oceny jakościowej. Aplikanci wiodący wniosków niekwalifikowalnych mają zostać powiadomieni przez Wspólny Sekretariat o przyczynach ich odrzucenia z przyczyn formalnych pod koniec bieżącego roku. Decyzja w sprawie pozostałych wniosków zapadnie prawdopodobnie na posiedzeniu międzynarodowego Komitetu Monitorującego Interreg Europa 2021-2027 w grudniu 2023 roku.

Interreg Europe High res logo

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027, bez ograniczeń tematycznych, trwa do 9 czerwca 2023 roku. Wspólny Sekretariat (m.in. przyjmuje i ocenia wnioski) prowadzi szkolenia dla zainteresowanych udziałem w projektach w charakterze partnerów i partnerów wiodących.

Najbliższe dwa spotkania odbędą się w Warszawie, kolejne w formule online:

Nagrania ze szkoleń

Na stronie programu Interreg Europa są dostępne nagrania z webinariów, sesji pytań i odpowiedzi oraz tutoriale (w języku angielskim). Możemy posłuchać:

Interreg Europe High res logo

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027, bez ograniczeń tematycznych, trwa do 9 czerwca 2023 roku.

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa uprzejmie przypomina o możliwości skorzystania z konsultacji indywidualnych ze Wspólnym Sekretariatem, które odbędą się 16 maja 2023 r. w Warszawie. https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-konsultacje-indywidualne-ze-wspolnym-sekretariatem-w-warszawie/

W dalszym ciągu można także rejestrować się na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków z udziałem Wspólnego Sekretariatu (będzie tłumaczone na język polski), które odbędzie 16 maja 2023 r. w Warszawie. https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rejestracja-na-spotkanie-na-temat-naboru-wnioskow-interreg-europa-16-maja-warszawa/

 Informacje o programie i naborze po polsku

Wspólny Sekretariat Interreg Europa (m.in. ocenia wnioski) prowadzi szkolenia dla zainteresowanych udziałem w projektach w charakterze partnerów i partnerów wiodących. Nagrania z webinariów, sesji pytań i odpowiedzi oraz tutoriale są dostępne na stronie programu Interreg Europa (w języku angielskim). Można posłuchać:

 Kolejne sesje pytań i odpowiedzi prowadzone przez Wspólny Sekretariat w formule online odbędą się:

Interreg Europe High res logo

W programie Interreg Europa 2021-2027 aplikanci wiodący mogą składać wnioski o dofinansowanie do 9 czerwca 2023 roku. Przed złożeniem wniosku mogą omawiać swoje pomysły na projekty ze Wspólnym Sekretariatem (WS), podczas konsultacji indywidualnych.

W trakcie naboru można wystąpić o konsultacje indywidualne tylko jeden raz. Pomoc doradcza jest świadczona drogą mailową, telefonicznie, w formule online lub osobiście, podczas spotkań. Konsultacje indywidualne odbywają się w języku angielskim.

Polscy aplikanci wiodący mogą skorzystać z sześciu konsultacji indywidualnych organizowanych przy okazji spotkania informacyjnego na temat drugiego naboru wniosków Interreg Europa. Spotkanie i konsultacje odbędą się 16 maja 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (ul. Wspólna 2/4).

Miejsce na konsultacje indywidualne należy zarezerwować na stronie programu Interreg Europa.

Wymagane są trzy kroki:

 • Krok 1. Założenie konta (Step one: Join the community).

 • Krok 2. Wypełnienie formularza online Project idea (Step two: Submit your project idea).

 • Krok 3. Zwrócenie się do Wspólnego Sekretariatu o opinię na temat propozycji projektowej (Step three: Ask for feedback on your project idea) i wybór opcji konsultacji w Warszawie.

Program spotkania  (PDF 749 KB)

Rejestracja na spotkanie informacyjne  (nie dotyczy konsultacji indywidualnych).

Nie trzeba rejestrować się i uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym, żeby wziąć udział w konsultacjach indywidualnych.

 

Interreg Europe High res logo

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa zaprasza 16 maja 2023 roku na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie (ul. Wspólna 2/4). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń.  

W programie Interreg Europa 2021-2027 wnioski o dofinansowanie można składać do 9 czerwca 2023 roku. Propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Projekty Interreg Europa są realizowane przy udziale partnerów z wielu krajów. Międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wzmacnia potencjał instytucji zajmujących się polityką regionalną. Program nie finansuje działań infrastrukturalnych (np. budowy mostów, termomodernizacji itp.) ani projektów badawczych.

Zaproszenie na spotkanie 16 maja br. jest adresowane szczególnie do:

 • władz centralnych, regionalnych i lokalnych, w tym jednostek budżetowych,

 • instytucji publicznych, m.in. agencji, uczelni, instytutów, stowarzyszeń władz publicznych, państwowych osób prawnych itp.,

 • prywatnych podmiotów non-profit z osobowością prawną, m.in. fundacji, prywatnych uczelni, izb itp.

Formularz rejestracyjny online

Program spotkania (PDF 749 KB)

Konsultacje indywidualne

Dla aplikantów wiodących Wspólny Sekretariat zaplanował w Warszawie sześć konsultacji indywidualnych. Konsultacje będzie prowadził w języku angielskim ekspert z Sekretariatu (nie będzie tłumaczenia na język polski). Godziny konsultacji będzie można rezerwować od 21 kwietnia br.

W tym celu należy na stronie programu Interreg Europa:

Krok 1. Założyć konto (Step one: Join the community).

Krok 2. Wypełnić formularz online Project idea (Step two: Submit your project idea).

Krok 3. Poprosić Wspólny Sekretariat o opinię na temat naszej propozycji projektowej (Step three: Ask for feedback on your project idea) - 21 kwietnia pojawi się możliwość  wyboru konsultacji w Warszawie.  

Back to top