Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

Interreg Europe High res logo

Interreg Europa zaprasza na dwa spotkania programu, które odbędą się podczas 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Sesja informacyjna i warsztaty będą prowadzone w formule online.

Żeby wziąć w nich udział, należy zarejestrować się na głównej stronie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Interreg Europe High res logo

Rozstrzygnięcie pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 jest planowane w grudniu 2022 roku. W związku z tym, publikujemy tłumaczenie robocze umowy o dofinansowanie (ang. Subsidy contract).

Zawarcie umowy o dofinansowanie jest obowiązkowe dla zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2021-2027. Umowę podpisuje z Instytucją Zarządzającą (francuski region Hauts-de-France) partner wiodący projektu.

Polska wersja językowa umowy o dofinansowanie ma charakter pomocniczy. Obowiązuje oryginał w języku angielskim zamieszczony na Portalu Interreg Europa, w pakiecie aplikacyjnym do pierwszego naboru wniosków.

Więcej informacji na temat umowy o dofinansowanie można znaleźć w podręczniku programu. Wiążący charakter ma podręcznik w języku angielskim – Programme manual, section 5.1.3 Subsidy contract Pomocnicza, polska wersja podręcznika jest dostępna w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

logo interreg europe 2

5 lipca 2022 roku Komisja Europejska decyzją wykonawczą zatwierdziła program Interreg Europa [Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5.7.2022r. zatwierdzająca program współpracy „Interreg Europa” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) we wszystkich państwach członkowskich, z udziałem Norwegii i Szwajcarii CCI 2021TC16RFIR001].   

Zatwierdzony program Interreg Europa – dokument w języku angielskim, który jest roboczym językiem programu i projektów.

Zaktualizowane polskie robocze tłumaczenie programu

O programie

Program Interreg Europa obejmuje 29 państw – UE-27, Norwegię i Szwajcarię. Jest adresowany przede wszystkim do władz publicznych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego. Mogą w nim uczestniczyć także inne instytucje publiczne (np. uczelnie, instytuty, agencje rozwoju itp.) oraz prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. fundacje, izby itp.).

Projekty umożliwiają międzynarodową wymianę doświadczeń we wszystkich kwestiach dotyczących polityki spójności. Ich celem jest doskonalenie kompetencji osób i instytucji odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie w kraju, województwach, powiatach, miastach i gminach różnego typu programów, planów, strategii, prawa lokalnego itp.   

Portal Interreg Europa – prowadzony w języku angielskim przez Wspólny Sekretariat programu.

Informacje na temat Interreg Europa po polsku.

logo interreg europe 2

Pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 trwał od 4 kwietnia do 31 maja 2022 roku. Wspólny Sekretariat (Lille, Francja) otrzymał 134 propozycje projektowe.

Najliczniej w projektach uczestniczą instytucje z Włoch (156), Hiszpanii (150) i Grecji (94). Polska zajmuje szóste miejsce pod względem liczby zaangażowanych partnerów (75).

W projektach jest reprezentowanych czternaście polskich województw. Najwięcej partnerów jest z województwa podkarpackiego (23) oraz województwa mazowieckiego (15). Polscy partnerzy reprezentują, między innymi, władze regionalne oraz władze lokalne, agencje, fundacje i instytuty. Pięć polskich instytucji pełni rolę aplikanta wiodącego (odpowiada za przygotowanie i złożenie całego wniosku). Łącznie polscy partnerzy ubiegają się o ponad 9 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W nadchodzących tygodniach Wspólny Sekretariat poinformuje aplikantów wiodących o rezultatach oceny kwalifikowalności. Wnioski, które spełnią kryteria kwalifikowalności będą przedmiotem oceny merytorycznej. Sekretariat planuje zakończenie oceny merytorycznej w grudniu 2022 roku.

Podsumowanie naboru jest dostępne na Portalu Interreg Europa, prowadzonym przez Wspólny Sekretariat w roboczym języku programu – po angielsku.

logo interreg europe 2

Zbliża się termin zakończenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027 (31 maja 2022). Drugi nabór wniosków odbędzie się prawdopodobnie w 2023 roku. 

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji w trybie ciągłym. Punkt oferuje wsparcie w zakresie tworzenia ofert współpracy na potrzeby zawiązywania partnerstw, analizy polskich instrumentów polityki, przygotowania do korzystania z narzędzi programu itp. Z Punktem można konsultować się telefonicznie (22 273 81 76), mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), online (Teams, Zoom).

logo interreg europe 2

W związku z pierwszym naborem wniosków Interreg Europa 2021-2027, trwającym do 31 maja 2022 r.) Wspólny Sekretariat zorganizował cykl sesji pytań i odpowiedzi.

Na portalu Interreg Europa (prowadzonym w roboczym języku programu – po angielsku) są dostępne nagrania z sesji, które odbyły się w formule online w kwietniu i maju 2022 roku

logo interreg europe 2

Przypominamy, że pierwszy nabór wniosków Interreg Europa 2021-2027 trwa do 31 maja br. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi narzędzi dla wnioskodawców i materiałami z cyklu webinariów na temat opracowywania projektów.

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/pierwszy-nabor-interreg-europa-narzedzia-dla-wnioskodawcow/

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/pierwszy-nabor-interreg-europa-materialy-z-webinariow-na-temat-przygotowania-projektu/