Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Projekty Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 z udziałem partnerów z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego 

TYTUŁ MIKROPROJEKTU: "Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik"

PARTNER WIODĄCY: Powiat Jasielski

TYTUŁ PROJEKTU: "Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych"

PARTNER WIODĄCY: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

TYTUŁ PROJEKTU: "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych"

PARTNER WIODĄCY: PGL LP Nadleśnictwo Rymanów

TYTUŁ PROJEKTU: "Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość"

PARTNER WIODĄCY: ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU

TYTUŁ PROJEKTU: "Lasy nie znają granic"

PARTNER WIODĄCY: Spojená škola

TYTUŁ PROJEKTU: "Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie"

PARTNER WIODĄCY: Prešovská univerzita v Prešove

TYTUŁ PROJEKTU: "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Back to top