Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

TYTUŁ PROJEKTU: "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny"

PARTNER WIODĄCY: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

PARTNERZY PROJEKTU: Klub Slovenských Turistov, Województwo Podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 364 804,02 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.10.2018 r. – 30.09.2020 r.

OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat (wspólnej granicy) w obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych.

WIECEJ INFORMACJI: https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/projekty-pl-sk/projekt-gory-bez-granic/7146-zaproszenie-na-rajd-turystyczny-na-podkarpaciu-12-pazdziernika-2019-r