Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 4 ban ce

 

Program Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2014-2020

 

Budżet programu: 246 mln euro z EFRR.

Obszar wsparcia: obszar 9 krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (wybrane regiony), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch (wybrane regiony).

 

Terytorium Europy Środkowej posiada wiele atutów, ale stoją też przed nim liczne wyzwania. Obszar ten jest wysoce niejednorodny, zarówno pod względem geograficznym, jak i gospodarczym oraz społecznym. Dążeniem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Jej kluczowe zadanie to wspieranie projektów w dziedzinach takich jak: innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe w obszarze Europy Środkowej. Program będzie wspierał głównie działania o charakterze miękkim, możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

 

inter ce map

 

Beneficienci z wojewodztwa podkarpackiego w perspektywie 2014 - 2020 zrealizowali projekty na łączna kwote 1 227 302,52 EURO, w tym:

Program Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2014-2020

Priorytet/Temat współpracy

Nazwa Projektu

Partnerzy podkarpaccy

Budżet partnera (EUR)

Dofinansowanie dla partnera (EUR)

Łączny budżet projektu (EUR)

1.Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności

SENTINEL (Wspieranie i wzmacnianie Przedsiębiorstw Społecznych w celu zmaksymalizowania ich wpływu na sektor gospodarczy i społeczny w krajach Europy Środkowej)

1. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

99 489,17

139 045,67

84 565,79

118 188,82

1 952 166,05

PPI2Innovate (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych w Europie Środkowej)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

146 494,50

124 520,32

1 661 148,75

HoCare 2.0 (Wspieranie dostarczania i wdrażania wysoce innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej i zdrowotnej w domu)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

175 728,40

149 369,14

1 995 503,03

SIV (Bony o wpływie społecznym)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

148 282,28

126 039,94

2 678 810,33

3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego

ARTISTIC (Waloryzacja  niematerialnego dziedzictwa kulturowego na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju w regionach Europy Środkowej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

207 110,00

176 043,50

2 368 051,35

HICAPS (Historyczne Parki Zamkowe)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

169 500,00

144 075,00

1 798 274,20

SACHE (Inteligentne akceleratory przedsiębiorczości w zakresie dziedzictwa kulturowego)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

141 652,50

120 404,62

2 062 753,85

Razem:

1 227 302,52

1 043 207,13

14 516 707,56

 

Back to top