Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo programu Polska-Białoruś-UkrainaTytuł projektu: "Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego Szpitala na 100 łóżek w Obwodzie Zakarpackim i wdrażanie innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy"

Partner wiodacy: Departamentem Ochrony Zdrowia Administracji Obwodu Zakarpackiego (Health Department of the Regional State Administration of Transcarpathian Region)

Partner projektu: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat"

Partner wiodacy: MUZEUM PODKARPACKIE W KROŚNIE

Partner projektu: Tripolitana - Krajské múzeum v Prešove

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "EtnoCarpathia"

Partner wiodacy: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

Partner projektu: MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Wszechświat na dłoni 2017"

Partner wiodacy: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Partnerzy projektu: Vihorlatská Hvezdáreň v Humennom, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

6 180323iePASSPARTOOL Key tools to assess and improve soft innovation policies

6 180323ieINTER VENTURES Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU

6 180323ieFOUNDATION Building Regional Resilience to Industrial Structural Change

6 180323ieAERIAL UPTAKE Removing barriers to the uptake of innovative Unmanned Aerial Systems in the EU

Back to top