Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

logo programu Polska-Białoruś-UkrainaTytuł projektu: "Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego Szpitala na 100 łóżek w Obwodzie Zakarpackim i wdrażanie innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy"

Partner wiodacy: Departamentem Ochrony Zdrowia Administracji Obwodu Zakarpackiego (Health Department of the Regional State Administration of Transcarpathian Region)

Partner projektu: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "EtnoCarpathia"

Partner wiodacy: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

Partner projektu: MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Wszechświat na dłoni 2017"

Partner wiodacy: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Partnerzy projektu: Vihorlatská Hvezdáreň v Humennom, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku