Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieFOUNDATION Building Regional Resilience to Industrial Structural Change

Cele projektu:
W całej Europie instytucje publiczne znajdują pod presją rosnącego zapotrzebowania na wsparcie przygotowawcze ekosystemu gospodarczego przed zamknięciem firm zlokalizowanych w ich regionie, które działają jako znaczący pracodawcy. Skutki zamknięcia oczywiście wykraczają poza ich pracowników i mają wpływ na całą gospodarkę regionalną. Zarządzanie takimi przewidywanymi zmianami strukturalnymi wymaga proaktywnego odnawiania podejść biznesowych i wsparcia polityki. Zachęca się regiony do wprowadzania projektów pilotażowych opartych na ich własnych mocnych stronach i do zapewnienia odpowiednich wsparcia biznesowego dla ponownego dostosowania regionalnej bazy przemysłowej. To proaktywne podejście regionalnych interesariuszy ma kluczowe znaczenie dla budowania odporności tych regionów i umożliwienia im dostosowania się do zmian.
Znaczenie MŚP i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w gospodarce regionalnej jest powszechnie uznawane za bardzo ważne pod względem zatrudnienia, wkładu w PKB, stymulowania innowacji i wspierania odporności regionalnej. Konieczne jest, aby odpowiednie zainteresowane instytucje regionalne zapewniały odpowiednie wsparcie dla sektora MŚP i na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szczególnie w regionach przewidujących zmiany strukturalne.

Partnerzy projektu:
Partner Wiodący: Cork Institute of Technology (IE) Oldham Council (UK), University of Oulu (FIN), Lithuanian Innovation Center (LT), Rzeszow Regional Development Agency RARR (PL), Pannon Business Network Association (HU), Municipality of Reggio Emilia (IT), Business Innovation Center of Cartagena (CEEIC) (ES), Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur Ltd. (AT)

Dofinansowanie: EUR 1 565 014.80, w tym, RARR: EUR 132 572.80

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2023

Back to top