Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

 

Budżet programu: 260 mln euro z EFRR.

Obszar wsparcia: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś oraz Rosja (wybrane regiony).

Morze Bałtyckie stanowi wspólny zasób środowiskowy i ekonomiczny, którego użytkowanie stawia wiele wyzwań, związanych między innymi z ochroną środowiska i transportem morskim, którym nie są w stanie sprostać pojedyncze państwa. Można im podołać, podejmując współpracę w gronie wielu krajów. W ten sposób w programie w latach 2014–2020 wspierane będą projekty w zakresie innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu.

 

bsr mapka

Beneficienci z wojewodztwa podkarpackiego w perspektywie 2014 - 2020 zrealizowali projekty na łączna kwote 317 494,40 EURO, w tym:

Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 

Priorytet/Temat współpracy

Nazwa Projektu

Partnerzy podkarpaccy

Budżet partnera (EUR)

Dofinansowanie dla partnera (EUR)

Łączny budżet projektu (EUR)

Potencjał dla innowacji

IRIS (Lepsze wyniki w we wsparciu innowacji - ponadnarodowa wymiana i wspólny rozwój między innowacyjnymi organizacjami infrastruktury)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

132 206,40

 

112 375,44

2 455 373,80

 

Circular PP (Wykorzystanie zamówień na innowacyjne rozwiązania i budowanie potencjału w celu  promocji gospodarki obiegu zamkniętego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

185 288,00

157 494,80

2 453 620,00

 

Razem:

 

 

317 494,40

 

269 870,24

 

4 908 993,80

Back to top