Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

interreg europe logo

Uprzejmie informujemy, że eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa 2014-2020 zapraszają w lutym na następujące spotkania online:

Partnerzy zaprezentują doświadczenia Bolonii (Włochy) w tworzeniu zielonych miejsc pracy, przedstawią założenia funduszu na rzecz innowacji klimatycznych w Stuttgarcie (Niemcy) oraz fińskiego funduszu innowacji Sistra.

Doświadczeniem podzielą się partnerzy z Hiszpanii (przedstawiciel rządu Aragonii), Wielkiej Brytanii (przedstawiciel Rady Miasta Aberdeen w Szkocji) oraz Grecji (przedstawiciel regionu Macedonia Zachodnia)

Eksperci platformy learningowej programu Interreg Europa oferują także

- tematyczne materiały: https://www.interregeurope.eu/policylearning/knowledge-hub/ 

- bazę dobrych praktyk: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

interreg europe logo

Uprzejmie informujemy, że eksperci platformy learningowej Interreg Europa organizują spotkania na temat cyrkularnego zarządzania odpadami - Circular waste management:

- 27 stycznia 2022 -   Meeting the biowaste challenge
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4956/circular-waste-management-l-meeting-the-biowaste-challenge/?no_cache=1&cHash=5a6cefb18c30166efe6bf075e09b5139

- 3 lutego 2022 - Collection and recycling of plastics
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4957/circular-waste-management-ll-collection-and-recycling-of-plastics/?no_cache=1&cHash=d7088a7160867d6264e88d4546191cb8

- 10 lutego 2022 - Collection and recycling of WEEE (waste electrical and electronic equipment)
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4958/circular-waste-management-lll-collection-and-recycling-of-weee/?no_cache=1&cHash=e3ab04d1eec94b38582371649cf3d6d9

- 17 lutego 2022 - Collection and recycling of C&D (construction and demolition waste)
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4959/circular-waste-management-lv-collection-and-recycling-of-c-d/?no_cache=1&cHash=5a5e6da888bba840a02475bbc5d6d257

Eksperci platformy opracowują także tematyczne materiały (w tym na temat ochrony środowiska i zarządzania zasobami): https://www.interregeurope.eu/policylearning/knowledge-hub/

6 180323ie

Informujemy, że eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa organizują cykl webinariów na temat e-mobilności:

- 30 listopadaczysty transport publiczny
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4802/e-mobility-i-clean-public-transport/?no_cache=1&cHash=0a4b62aef236ee487a2354aeea98ac88


- 7 grudnia – rozwijanie infrastruktury ładowania
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4803/e-mobility-ii-roll-out-of-charging-infrastructure/?no_cache=1&cHash=1944a335e019e9752e474e70569511e4
 
- 14 grudnia – włączanie e-mobilności do planowania miejskiego
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4804/e-mobility-iii-integrating-e-mobility-into-city-planning/?no_cache=1&cHash=f414b94020e1381440bf837e45ecc618
 

Ponadto 10 grudnia odbędą się warsztaty na temat roli klastrów w transformacji cyfrowej i ekologicznej
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4833/e-workshop-clusters-driving-the-transitions/?no_cache=1&cHash=c73811dc59151f047a09d7ecf10c729c
 

Językiem spotkań jest język angielski.


Logo Interreg Europa

Uprzejmie informujemy, że eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają w najbliższym czasie na następujące, otwarte i bezpłatne wydarzenia online:

·        27 października, 14:00 – webinarium Integrated low-carbon strategies.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4680/developing-integrated-low-carbon-strategies/

·        28 października, 15:30 – warsztaty Future of impact investing.
.https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4781/workshop-the-future-of-impact-investing/

·        3, 10 listopada, 14:00 – webinaria Industry 4.0 and the SMEs digital transition.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4759/industry-4-0-and-the-smes-digital-transition-episode-1/
·        9 listopada, 10:30 – webinarium Cultural heritage in mountain regions.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4696/joint-webinar-on-green-policy-challenges-in-maritime-regions/


Interreg Europe logo RGB

Zapraszamy do udziału w tematycznych spotkaniach organizowanych przez program i platformę learningową Interreg Europa we wrześniu i październiku br.
                                                                                                                        
– 16 września (godz. 14:00 - 15:30) webinarium Rowery cargo na ostatnią milę https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4520/cycling-cities-iv-cargo-bikes-for-the-last-mile/?no_cache=1&cHash=ee90a744ab296b510945da7d4f7bfa37

W trakcie webinarium partnerzy projektów Interreg Europa ze Słowenii, Niemiec i Wielkiej Brytanii podzielą się doświadczeniem w tworzeniu centrów dla rowerów cargo oraz projektowaniu ram polityki dla potrzeb realizacji dostaw ostatniej mili rowerami cargo w centrach miast. Ponadto będzie mowa także o mechanizmach wsparcia finansowego na zakup rowerów cargo, strategiach budowania floty rowerów e-cargo oraz programach leasingu rowerów e-cargo dla MŚP.

- 21 września (godz. 14:00 - 17:00) warsztaty Konkurencyjna i zrównoważona turystyka https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4562/e-workshop-competitive-and-sustainable-tourism/?no_cache=1&cHash=ff21f28efaeda294210067b1a7a9842b

Na warsztaty składają się trzy sesje. Uczestnicy dowiedzą się, jak promować regiony dzięki strategiom rozwoju turystyki, brandingowi oraz angażowaniu różnych interesariuszy. Ponadto będzie można dowiedzieć się także, jak tworzyć zróżnicowaną i zrównoważoną ofertę turystyczną opartą na waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego.

Szczegółowe informacje są dostępne w programie spotkania.  

- 23 września (godz. 14:00 - 15:30) webinarium Rowery vs. samochody - korzyści i koszty użytkowania https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4574/cycling-cities-v-cost-benefit-comparisons-of-bicycles-versus-cars/?no_cache=1&cHash=75dc803d194fa918a9c160510d181930

W dyskusji zaplanowanej w formacie „round table” wezmą udział także praktycy i specjaliści:

- Marie Kĺstrup, kierownik Programu rowerowego dla Kopenhagi, Dania

- prof. Michael Meschik, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Instytut Studiów Transportowych, Austria

-  Maria José Rojo, koordynator ds. aktywnych podróży oraz zdrowia, sieć POLIS (skupia m.in. europejskie miasta i regiony, które współpracują nad rozwojem innowacyjnych technologii i polityk transportu lokalnego)  

- Holger Haubold, dyrektor ds. własności intelektualnej i gromadzenia danych, Europejska Federacja Cyklistów.

– 27 września (godz. 14:00 - 17:00) warsztaty Zwiększanie skali europejskich MŚP https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4664/e-workshop-scaling-up-european-smes/?no_cache=1&cHash=e3411e1add4ee7f1b2927062334e3815

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z nowymi sposobami wspierania rozwoju europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększania skali ich działalności, od biznesu regionalnego i krajowego do rynków międzynarodowych i globalnych.

Ponadto eksperci tematyczni platformy learningowej Interreg Europa zapraszają, po uprzednim umówieniu, na 10-minutowe spotkania indywidualne.  

Szczegółowe informacje są dostępne w programie spotkania.  

19. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Sesje programu Interreg Europa:

- 13 października - Road to resilient regions: tips for cooperation https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjQ0

- 14 października - Cooperation and research opportunities with ESPON, Interact, Interreg Europe and URBACT in 2021-2027 https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjc2

Sesje projektów Interreg Europa

- 12 października  
- Is Your Region Worth Your Love? Soft Digitalisation, Regional Attraction and Engagement https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjky

- Empowering wellbeing and health through nature: inspiring good practices and initiatives across Europe https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjQw

- Co-learning for mobility co-planning https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMzM5

13 października

- Co-creating heritage futures: citizen and stakeholder engagement in heritage valorization https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDYx

- Drivers for local green transition and inclusive recovery - Unlocking the full potential of start-ups and SMEs https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjgx

- Citizen participation: key to building public support for the uptake of renewable energy https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDc4

Więcej informacji na temat udziału Interreg Europa w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast można znaleźć na stronie programu. https://www.interregeurope.eu/euregionsweek/

– 13 października Zachodniopomorskie zaprasza do dyskusji na temat zielonej przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner projektów Interreg Europa GRESS (https://www.interregeurope.eu/gress/) i Interreg Region Morza Północnego Future by Design (https://northsearegion.eu/fbd/) współorganizuje spotkanie Drivers for local green transition and inclusive recovery - Unlocking the full potential of start-ups and SMEs. Spotkanie odbędzie się online 13 października 2021 roku w godzinach 14:30 - 16:00, w ramach 19. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Partnerzy z Norwegii, Grecji, Włoch, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Polski zapraszają decydentów i polityków oraz przedstawicieli przemysłu, nauki i instytucji finansowych do udziału w międzynarodowej debacie na temat start-upów i MŚP, w kontekście zielonej transformacji oraz ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznego.

Rejestracja: https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjgx

Logo Interreg Europa

 

 

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza 17-18 czerwca 2021 roku na międzynarodowe seminarium online organizowane w ramach projektu Interreg Europa POWERTY.

Celem projektu POWERTY jest umożliwienie małym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej gospodarstwom domowym korzystania ze źródeł energii odnawialnej. Działania dotyczą także pobudzania nowych rozwiązań rynkowych dla grup wrażliwych (www.interregeurope.eu/powerty/).

Angażowanie obywateli i władz publicznych w kwestie energetyczne przekłada się na wzrost zainteresowania energią odnawialną, w rezultacie przyczynia się transformacji energetycznej.

W projekcie uczestniczą partnerzy z Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Litwy, Wielkiej Brytanii i Polski, reprezentujący agencje ds. energetyki i rozwoju, środowisko akademickie oraz władze publiczne.

W trakcie seminarium eksperci z Polski (m.in. z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu) oraz zagraniczni (m.in. ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, władz miejskich Sewilli) poruszą kwestie innowacji społecznych, rozwoju energetyki obywatelskiej, mechanizmów polityki mieszkaniowej i termomodernizacji w polityce samorządowej i inne. Spotkanie moderować będzie Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Szczegółowe informacje zawiera program seminarium (przesyłam w j. polskim i j. ang.). Językiem spotkania jest język angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

Rejestracja: https://zoom.us/meeting/register/tJIrc-iuqDMrEtVFSGiOcPcJcco6msV46FTC
Logo Interreg Europa

 

 

 

Informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza 8-9 czerwca br. o godzinie 10:00 na warsztaty online organizowane w ramach projektu Interreg Europa OSS.  

Celem projektu OSS (www.interregeurope.eu/oss) jest ulepszanie i rozwój sektora usług doradztwa dla początkujących przedsiębiorców. W projekcie współpracują ze sobą partnerzy z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Hiszpanii, Słowenii, Belgii i Polski.

Podczas spotkania eksperci reprezentujący instytucje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz władze publiczne, przedstawią funkcjonujące w Europie rozwiązania z zakresu ekosystemów przedsiębiorczości i infrastruktury dla usług pierwszej linii wsparcia.

Szczegółowe informacje oraz link do spotkania są dostępne w załączonym programie.


Załączniki:
Pobierz plik (OSS agenda.pdf)OSS agenda.pdf[ ]579 kB

Logo Interreg Europa

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zaprasza 28 maja 2021 roku, w godzinach 10:00 – 12:30, na spotkanie upowszechniające rezultaty projektu Interreg Europa E-COOL www.interregeurope.eu/e-cool/, którego Stowarzyszenie jest partnerem.

Projekt E-COOL dotyczy metod doskonalenia kompetencji, opracowywania programów nauczania oraz tworzenia ekosystemów w kontekście kreowania postaw przedsiębiorczości wśród osób młodych.  Współpracują w nim instytucje z Hiszpanii, Czech, Łotwy, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Grecji, Chorwacji i Polski.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane dobre praktyki projektu E-COOL oraz możliwości ich wykorzystania na Opolszczyźnie. Ponadto swoim doświadczeniem we wspieraniu przedsiębiorczości dzieci i młodzieży podzielą się przedstawiciele instytucji regionalnych: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, Fundacji Kwitnące Talenty. Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawi główne założenia program Interreg Europa 2021-2027.    

 

Link do rejestracji na spotkanie: 

https://zoom.us/j/96242125933?pwd=Zk05SmRTNW1pT3dGTjFvditaYVlLdz09

 

Back to top