Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

 

 

 

 

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.02.27

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Dzięki współpracy Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego odbyła się już druga edycja Forum Słowackiego.

II Forum Słowackie już za nami

Spotkanie Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Narciarski Rajd Chłopski 

Narciarski Rajd Chłopski

W dniu 13 lutego br. odbyło się III posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

3 lutego br. odbyło się III posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.02.27

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Projekt o akronimie "InNow" współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa, szuka kolejnych startupów oraz małych firm działających w sektorze technologii

Nieodpłatne wsparcie dla start-upów oraz mikro i małych firm

Dialog partnerów krajowych

INTERREG EUROPA ŚRODKOWA – AKTUALNOŚCI

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.02.27

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Ukazało się ogłoszenie o planowanym naborze wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów na lata 2020-2022

Nabór wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów na lata 2020-2022

Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Nabór na warsztaty - 11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Turku 16-17.06.2020

5-6 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie wspólnego komitetu programującego (JPC) współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego po 2021 roku.

INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO – AKTUALNOŚCI

4-5.02.2020 w Rydze odbyły się dwa spotkania grupy NK

Informacja ze spotkań grupy Narodowych Koordynatorów (NK) ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB):

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.02.27

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Wydarzenie poświęcone współpracy klastrów i regionów UE-Japonia w dniach 27–29 kwietnia 2020 r. 

Zaproszenie do składania ofert: wydarzenie dotyczące klastrów i regionów UE-Japonia

18 lutego br. odbyło się webinarium na temat polityk ukierunkowanych na innowacje

Interreg Europa - webinarium

Webinaria

Aktualne oferty programu Interreg Europa

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.03.27

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

2 marca rozpoczął się konkurs RegioStars i potrwa do 9 maja 2020.

Konkurs RegioStars

W tym roku społeczność Interreg obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji Europejski Tydzień Regionów i Miast zaprasza projekty do współpracy!

Kampania z okazji 30-lecia Interreg

Zapraszamy Państwa na niezwykłą, bo wirtualną podróż szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko – słowackim.

Zachęcamy do zwiedzania wirtualnego szlaku obiektów UNESCO

Zapraszamy Państwa na niezwykły, bo wirtualny Szlak Maryjny zrealizowany dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja

Zachęcamy do zwiedzania wirtualnego Szlaku Maryjnego

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.06.02

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

W dniu 20.05.2020 r. odbyło się spotkanie robocze w formie online partnerów projekt „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Telekonferencja partnerów projektu „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

Program Interreg Europa 9 czerwca br., w godz. 10:00 – 11:30, organizuje doroczne forum współpracy międzyregionalnej Europe, let’s cooperate!

Doroczne forum współpracy międzyregionalnej Europe, let’s cooperate!

Konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.

Konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.07.01

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Zachęcamy do wirtualnej wystawy z okazji 30-lecia Interreg !

Wirtualna wystawa z okazji 30-lecia Interreg jest już dostępna!

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska we współpracy z Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Komunikat dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19

Komunikat dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19

W ramach kontynuacji prac związanych przygotowaniem projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w czerwcu br. Grupa Robocza przeprowadziła serię spotkań poświęconych ustaleniu logiki interwencji przyszłego programu operacyjnego

Spotkania poświęcone ustaleniu logiki interwencji

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.07.01

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

W czerwcu br. odbył się cykl wembinariów 

Webinaria programu Interreg Europa

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.08.03

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Komisja Europejska zatwierdziła roczne sprawozdanie z realizacji programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za 2019 rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2019 r. zatwierdzone przez Komisję Europejską

Konkursy Programu Interreg PBU

Planowane konkursy i wydarzenia organizowane przez Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Informujemy, że Krajowy Punkt Kontaktowy programu Interreg Europa we współpracy z polskimi partnerami programu przygotował serię artykułów, w których prezentuje rezultaty i wpływ projektów na polskie regiony.

Projekty Interreg Europa w polskich regionach

Konsultacje społeczne z zakresu tematycznego Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Konsultacje społeczne zakresu tematycznego Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Konsultacje publiczne dotyczące zakresu tematycznego programu współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Konsultacje publiczne dotyczące zakresu tematycznego programu współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021 - 2027

---------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2020.09.03

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Komunikat o uruchomieniu nowej aplikacji Bazy konkurencyjności

Komunikat o uruchomieniu nowej aplikacji Bazy konkurencyjności

Event promujący projekt „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Góry bez granic – impreza plenerowa w Majdanie k. Cisnej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Do 9 września 2020 r. trwają konsultacje społeczne Komisji Europejskiej na temat długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich - konsultacje społeczne KE

Do 20 września 2020 r. trwają konsultacje społeczne Komisji Europejskiej na temat pokonywania barier w regionach przygranicznych

Pokonywanie barier w regionach przygranicznych - konsultacje społeczne KE

---------------------------------------------------------------

 

Back to top