Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach kontynuacji prac związanych przygotowaniem projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w czerwcu br. Grupa Robocza przeprowadziła serię spotkań poświęconych ustaleniu logiki interwencji przyszłego programu operacyjnego (w tym celów szczegółowych, działań, grup docelowych oraz wskaźników).

Spotkania odbyły się w formie on-line w :

  • 09.06 - Natura
  • 15.06 - Transport i Sfera Gospodarcza
  • 17.06 - Terytorium i ludność, Sfera społeczna oraz Zagadnienia instytucjionalne
  • 23.06 - Kultura

Kolejnym etapem prac, którym zajmie się Grupa Robocza będzie określenie priorytetów tematycznych przyszłego programu.

Back to top