Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim

Tytuł projektu: "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim"

Partner wiodący: Województwo Podkarpackie; Partner projektu: Regionálna rozvojová agentúra Svidník (www.rrasvidnik.sk)

Opis projektu:

W wyniku uznania przez komitet UNESCO obiektów architektonicznych i miejsc przyrodniczych, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego, za unikatowe w skali ogólnoświatowej zaplanowano realizację działań mających na celu wyeksponowanie tychże obiektów tworząc produkt turystyczny – szlakiem obiektów UNESCO ukazując jednocześnie różnorodność architektoniczną i antropologiczną obszaru pogranicza. Koncepcja projektu wpisuje się w założenia Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, mikroprojekty.

Utworzenie szlaku w oparciu o 15 obiektów wraz z miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zlokalizowanymi na niewielkim obszarze sprzyja przygotowaniu zwięzłej oferty turystycznej i przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności turystycznej pogranicza. Zaplanowane z partnerem słowackim działania mające na celu oznaczenie dróg dojazdowych do obiektów tabliczkami z napisem UNESCO oraz brakującymi znakami, stworzenie nowego e-produktu, czyli wirtualnego spaceru po atrakcjach UNESCO, publikacje, warsztaty, seminarium, plener malarski są zintegrowanymi działaniami marketingowymi służącymi stworzeniu nowej, alternatywnej oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego opartym na nowym transgranicznym produkcie turystycznym.

Stworzenie markowego, bo pod szyldem UNESCO, produktu turystycznego będzie miało wpływ na rozwój turystyki na tym obszarze, który kieruje się zasadą: im mniej turystów, tym mniej sprzedanych usług i odwrotnie. Większość objętych projektem obszarów: strona słowacka, północno-wschodnia część województwa podkarpackiego charakteryzuje się niską frekwencją turystyczną, mimo że potencjał zlokalizowanych tutaj atrakcji jest szczególnie bogaty.

Należy je tylko odpowiednio „wprowadzić” w powszechną świadomość turystyczną. A najlepszą metodą, aby to osiągnąć jest opracowanie i promocja zintegrowanego produktu turystycznego i temu właśnie ma służyć niniejszy projekt. Będzie on zatem oddziaływał na rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturowy obszaru pogranicza.

Projekt będzie promował rozwiązania umożliwiające podniesienie poziomu dostępności obiektów zabytkowych również dla osób niepełnosprawnych – stąd pomysł na realizację aplikacji wirtualnego spaceru.

Cele projektu:

Poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza polsko-słowackiego wykreowanie nowego produktu turystycznego, czyli Szlaku obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim. Wyeksponowanie unikatowych w skali świata obiektów budownictwa drewnianego. Na stosunkowo małym obszarze przygranicznym (objętym realizacją projektu) znajduje się kilkanaście obiektów wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, co stanowi o wyjątkowości tego miejsca i jego atrakcyjności turystycznej. Aby dotrzeć z tą informacją do szerokiej grupy odbiorców niezbędne jest podjęcie działań związanych m.in. z oznakowaniem dojazdu do obiektów stosownymi tablicami z napisem UNESCO, oraz przeprowadzenie działań promocyjnych, w tym m.in.: stworzenie wirtualnego szlaku – spaceru po obiektach UNESCO, wydanie publikacji, organizacja konferencji oraz innych wydarzeń promocyjnych.
Trwałą wartością projektu będzie zbudowanie sieci kontaktów między mieszkańcami i przedsiębiorcami pogranicza oraz poszerzenie grup interesariuszy uczestniczących we wdrażaniu wypracowanych wspólnie praktyk.

Okres realizacji: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2018
Wartość projektu: 58 348,74 €
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 49 596,42 €

Obraz5Obraz6

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://arch.podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pl-sk/unesco

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Back to top