EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

Komitet Monitorujący zatwierdził zmianę programu dotyczącą realokacji wolnych środków w wysokości 205 615,21 euro EFRR z trzeciej do pierwszej osi priorytetowej.

 

W wyniku odstąpienia od realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.03.01.00-18-0189/18 („Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”) przez Partnera Wiodącego (PW - Gmina Miasto Krosno), w trzeciej osi priorytetowej powstały wolne środki w wysokości 205 615,21 euro EFRR. Powodem odstąpienia PW od umowy jest brak możliwości realizacji zaplanowanych w projekcie działań na skutek obostrzeń związanych z trwającą od marca 2020 roku pandemią Covid.

Przesuniecie uwolnionych środków do pierwszej osi priorytetowej ma umożliwić realizację kolejnych projektów z listy rezerwowej, które potwierdziły gotowość do podpisania umowy z początkową kwotą dofinansowania niższą niż przyznana przez KM (z możliwością jej zwiększenia w miarę uwalniania wolnych środków w osi). Transfer środków z trzeciej do pierwszej osi pozwoli zatem wzmocnić osiągane w programie rezultaty. Przyczyni się on też do pełniejszego wykorzystania jego alokacji, w tym również zagospodarowania wolnych środków, które mogą być w przyszłości uwalniane np. w ramach oszczędności poprzetargowych projektów już wdrażanych w tej osi.

Realokacja środków przeprowadzona zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. (z późn. zm).

logo SEKP                   Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

     

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z kolejnym numer newslettera „Karpacki Horyzont” publikowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

W tym numerze zamieszczono relację z 6. Posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów Programu Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego zatwierdzono do dofinansowanie kolejne polsko-słowackie mikroprojekty, a także relację ze szkoleń dla mikrobeneficjentów. Ponadto publikujemy wyniki kolejnej edycji naszego konkursu na polsko-słowackie wydarzenie roku 2020. Zwycięzcą tej edycji jest Otwarcie dróg wspinaczkowych w Czarnorzekach zorganizowane przez Gminę Korczyna.

W ramach realizacji nowych mikroprojektów na polsko-słowackim pograniczu Stowarzyszenie zaprasza wszystkich preferujących turystykę aktywną do biegania po bieszczadzkich trasach z Fundacją Bieg Rzeźnika oraz na trasę rowerową do Komańczy, gdzie promować się będzie dziedzictwo kulturowe budowli sakralnych w pięknych iluminacjach.

Wśród wydarzeń z życia Euroregionu i Karpat zaprezentowano relację z konferencji „Europa Karpat”, zaś  a w ramach współpracy karpackiej przedstawiono działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na rzecz Strategii Karpackiej.

W newsletterze znalazły się informacje na temat kolejnej perspektywy finansowej Programu Intereg Polska-Słowacja na lata 2021-2027.

 

Newsletter dostępny jest na stronie LINK

 

WW przypadku propozycji tematów, które chcielibyście Państwo poruszyć na łamach newslettera prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wszystkie numery newslettera dostępne są tutaj.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” 14 mikroprojektów i w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” 7 mikroprojektów.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

15 grudnia 2020 odbyło się pierwsze w historii programu posiedzenie Komitetu Monitorującego w trybie online. Podczas obrad omówiono między innymi postęp prac nad nowym programem na lata 2021-2027, przyjeto plan wykorzystania wolnych środków w 1. osi priorytetowej programu, oraz zatwierdzono plan działań informacyjno-promocyjnych na rok 2021.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Interreg od 30 lat w Europie, a od 16 lat w Polsce wspiera współpracę ponad granicami. Dzięki programowi budujemy sąsiedzkie relacje i uczymy się współpracy w międzynarodowym partnerstwie.