Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Drodzy beneficjenci,

Baner Interreg V A PL SK 2014 2020 i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska we współpracy z Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach kampanii wybrano trzy tematy odzwierciedlające wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj, oraz o tym, jak ważna jest współpraca:

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Informujemy, że 17 kwietnia br, opublikowano Ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r..

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Informujemy, że dla projektów w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności - możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zasad realizacji projektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Szkolenie odbędzie się w formie online

Baner Interreg V A PL SK 2014 2020 i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Newslettera Euroregionu Karpackiego.

Back to top