Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website

Nowa wersja WYTYCZNYCH DO WERYFIKACJI WYDATKÓW (9.0) jest gotowa do pobrania tutaj.

Uzupełnione i zaktualizowane zostały następujące części wytycznych:

  • artykuł 2.3. Weryfikacja na miejscu przez WST
  • artykuł 2.4. Zgłaszanie nieprawidłowości
  • artykuł 3.1. Kontrola jakości przez CCP

 

pbu 2014 logo

Po kilku edycjach Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanych w Ukrainie w tym roku wydarzenie odbędzie się ponownie w Polsce. Uczestników gościł będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Tematem konferencji będzie „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy”.

Więcej informacji: https://www.pbu2020.eu/pl/news/2641

pbu 2014 logo

Ponad 50 studentów wzięło udział w zajęciach "Wędrownej Akademii PBU", które odbyły się 12 maja na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Więcej informacji na stronie Programu

pbu 2014 logo

Unia Europejska ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Dzisiejszy świat potrzebuje wyobraźni kolejnych pokoleń, ich pasji i zaangażowania, by budować bezpieczną, nowoczesną, zdrową i ekologiczną przyszłość. Dlatego też od wielu lat kierujemy nasze działania do młodych ludzi. Jednym z nich jest Kampania Edukacyjna dla Młodzieży, której finał przypada zawsze we wrześniu, gdy obchodzimy Dzień Współpracy Europejskiej. Minione edycje przyciągnęły dziesiątki szkół po obu stronach granicy UE i zaowocowały setkami międzynarodowych kontaktów oraz niewymierną i bezcenną liczbą pozytywnych emocji i wspomnień.

Z tych powodów Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina pragnie zaprosić reprezentacje szkół z Polski i Ukrainy do udziału w Kampanii Edukacyjnej „CREATIVE, INNOVATIVE, ACTIVE”. Kampania i jej finał mają charakter konkursowy, a jednocześnie uczą współpracy w międzynarodowych zespołach. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-16 lat ze szkół z obszaru Programu. Wystarczy wybrać 4-osobową ekipę, wykonać zadania opisane w formularzu zgłoszeniowym i pod opieką nauczyciela wysłać zgłoszenie do 15 czerwca br.

16 drużyn z Polski i Ukrainy zostanie zakwalifikowanych do udziału w Finale, który zaplanowany jest na 14-17 września br. w województwie mazowieckim. Za uczestnictwo w finałowym wydarzeniu każdy uczestnik (w tym nauczyciele/opiekunowie) otrzyma zestaw upominków promocyjnych i dyplomy. Na najlepsze zespoły czekają także nagrody konkursowe. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników Finału jest również wycieczka do Warszawy oraz… możliwość nawiązania bezcennych międzynarodowych kontaktów! Zachęcamy przy tym do włączenia w skład zespołów również uczniów z Ukrainy, którzy podjęli naukę w ww. polskich szkołach w wyniku uchodźstwa.

Organizator pokrywa ze środków UE koszty wspólnej podróży (ze szkoły/placówki do miejsca Finału), zakwaterowania, wyżywienia, wycieczki i ubezpieczenia dla wszystkich 16 wybranych drużyn. Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie naszego Programu: https://www.pbu2020.eu/pl/news/2517. Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia filmu z jednego z naszych Finałów: Facebook

Organizatorem kampanii jest działający od blisko 20 lat unijny Program Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, ze względu na ostatnie działania Białorusi skierowane przeciwko Ukrainie, udział strony białoruskiej w Programie został zawieszony. W efekcie tej decyzji Program kontynuuje swoją działalność w formacie dwustronnym: Polska-Ukraina, przy czym nazwa edycji 2014-2020 pozostaje niezmieniona.

pbu 2014 logo

Program PBU wspiera dostęp do zdrowia, poprawę jakości usług zdrowotnych, współpracę między placówkami medycznymi oraz transgraniczne zapobieganie chorobom.

W ramach Programu PBU:

  - 15 projektów otrzymało dofinansowanie z Programu w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych;

  - 3 projekty zostały już zakończone;

  - łącznie w ramach Priorytetu 3.1 do beneficjentów trafi 33 mln euro.

  

Dzięki wsparciu z PBU do końca bieżącej edycji programu zmodernizowane lub przebudowane zostaną 22 szpitale i placówki medyczne oraz wybudowany zostanie 1 całkowicie nowy szpital.

Program wspiera beneficjentów między innymi w celu:

  - poprawy jakości 28 świadczeń zdrowotnych;

  - zakupu 989 sztuk sprzętu medycznego;

  - zakupu 16 pojazdów medycznych;

  - organizacji 133 wydarzeń poświęconych zdrowiu publicznemu.

 

Dzięki tym inwestycjom 10,5 mln osób z pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego będzie miało lepszy dostęp do publicznej służby zdrowia.

Więcej informacji o wszystkich projektach PBU z celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO można znaleźć w Bazie Projektów.

 pbu 2014 logo

Beneficjenci PBU wybudowali i zmodernizowali regionalną infrastrukturę drogową, poprawili bezpieczeństwo na drogach lokalnych oraz dostępność różnych wartych odwiedzenia miejsc.

W ramach programu PBU:

  • 16 projektów zostało już zrealizowanych w ramach celu tematycznego Dostępność, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury;
  • 3 projekty są w trakcie realizacji;
  • 45,5 mln euro przekazano beneficjentom projektów z tego zakresu.

 

Dzięki projektom PBU dotyczącym dostępności zmodernizowano i przebudowano już ponad 162 km dróg lokalnych i regionalnych:

  • 32 km w Białorusi;
  • ponad 43 km w Ukrainie;
  • ponad 87 km w Polsce;

Dzięki tym inwestycjom pogranicze polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie będzie bardziej dostępne, a zrealizowane projekty przełożą się na bezpieczniejszy i wygodniejszy ruch transgraniczny.

Do końca bieżącej edycji Programu, w ramach wszystkich zrealizowanych projektów, ponad 203 km dróg zostanie przebudowanych i zmodernizowanych oraz powstanie ponad 17 km dróg nowo wybudowanych.

Więcej informacji na temat wszystkich projektów PBU dotyczących dostępności można znaleźć w Bazie projektów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem magazynu, przygotowanym i opublikowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny programu.

pobrane

Back to top