Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

pbu 2014 logo

Program PBU wspiera dostęp do zdrowia, poprawę jakości usług zdrowotnych, współpracę między placówkami medycznymi oraz transgraniczne zapobieganie chorobom.

W ramach Programu PBU:

  - 15 projektów otrzymało dofinansowanie z Programu w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych;

  - 3 projekty zostały już zakończone;

  - łącznie w ramach Priorytetu 3.1 do beneficjentów trafi 33 mln euro.

  

Dzięki wsparciu z PBU do końca bieżącej edycji programu zmodernizowane lub przebudowane zostaną 22 szpitale i placówki medyczne oraz wybudowany zostanie 1 całkowicie nowy szpital.

Program wspiera beneficjentów między innymi w celu:

  - poprawy jakości 28 świadczeń zdrowotnych;

  - zakupu 989 sztuk sprzętu medycznego;

  - zakupu 16 pojazdów medycznych;

  - organizacji 133 wydarzeń poświęconych zdrowiu publicznemu.

 

Dzięki tym inwestycjom 10,5 mln osób z pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego będzie miało lepszy dostęp do publicznej służby zdrowia.

Więcej informacji o wszystkich projektach PBU z celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO można znaleźć w Bazie Projektów.

Back to top