Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 pbu 2014 logo

Beneficjenci PBU wybudowali i zmodernizowali regionalną infrastrukturę drogową, poprawili bezpieczeństwo na drogach lokalnych oraz dostępność różnych wartych odwiedzenia miejsc.

W ramach programu PBU:

  • 16 projektów zostało już zrealizowanych w ramach celu tematycznego Dostępność, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury;
  • 3 projekty są w trakcie realizacji;
  • 45,5 mln euro przekazano beneficjentom projektów z tego zakresu.

 

Dzięki projektom PBU dotyczącym dostępności zmodernizowano i przebudowano już ponad 162 km dróg lokalnych i regionalnych:

  • 32 km w Białorusi;
  • ponad 43 km w Ukrainie;
  • ponad 87 km w Polsce;

Dzięki tym inwestycjom pogranicze polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie będzie bardziej dostępne, a zrealizowane projekty przełożą się na bezpieczniejszy i wygodniejszy ruch transgraniczny.

Do końca bieżącej edycji Programu, w ramach wszystkich zrealizowanych projektów, ponad 203 km dróg zostanie przebudowanych i zmodernizowanych oraz powstanie ponad 17 km dróg nowo wybudowanych.

Więcej informacji na temat wszystkich projektów PBU dotyczących dostępności można znaleźć w Bazie projektów.

 

Back to top