Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ie

PASSPARTOOL Key tools to assess and improve soft innovation policies

6 180323ieINTER VENTURES Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU

6 180323ie

FOUNDATION Building Regional Resilience to Industrial Structural Change

6 180323ie

AERIAL UPTAKE Removing barriers to the uptake of innovative Unmanned Aerial Systems in the EU

6 180323ie

BRESE Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship

6 180323ie

A.L.I.C.E. Animation League for Increased Cooperation in Europe

6 180323ieOSS One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system (Wsparcie konkurencyjnych MŚP, koncentrując się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii)

6 180323ieOUR WAY PreservatiOn and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs (Zachowaniei promocja dziedzictwa ekologicznego i naturalnego za pośrednictwem „Zielonych ścieżek”)

Back to top