Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieOUR WAY PreservatiOn and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs (Zachowaniei promocja dziedzictwa ekologicznego i naturalnego za pośrednictwem „Zielonych ścieżek”)

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego w Europie za pomocą „Zielonych ścieżek” poprzez ulepszenie instrumentów polityki związanych z kulturową i naturalną jakością danych obszarów, w tym narzędziami do ich zarządzania i promocji.
Partnerzy projektu: Parter Wiodący - Murcia Region Institute of Tourism (ES), Województwo Podkarpackie (PL), European Greenways Association EGWA (ES), Northern and Western Regional Assembly (IE), Departmental Council of Herault (FR), Hajdú-Bihar County Government (HU), Chamber of Commerce and Industry-Vratsa (BG)
Dofinansowanie: EUR 810 288.90, w tym WP: EUR 101 318,30
Okres realizacji: 01.06.2018 – 30.11.2022

Więcej: https://www.interregeurope.eu/OURWAY/

Back to top