Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieGreen Screen Greening the creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry (Ekologizacja branż kreatywnych: poprawa praktyk politycznych dla europejskiej branży audiowizualnej)

Cele projektu: Celem projektu jest poprawa 8 polityk regionalnych dla osiągnięcia wymiernej redukcji śladu węglowego w branży audiowizualnej i jej łańcucha wartości. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ustanowienie ujednoliconego wzorca dla dobrych praktyk ekologicznych oraz poprzez promowanie narzędzi i zasobów wspierających przyjęcie tego wskaźnika odniesienia, najpierw na szczeblu regionu partnerskiego, a następnie w całej UE.
Partnerzy projektu: Partner Wiodący – Film London (UK), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), Regional Development Agency Senec – Pezinok (SK), Municipality of Ystad (SE), Municipal Company of Initiatives and Activities of Málaga S.A. – Promálaga (ES), Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (RO), Flanders Audiovisual Fund (BE), Ile-de-France Film Commission (FR)
Dofinansowanie: EUR 1 990 139.00, w tym RARR: EUR 125 067,00
Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2021

Więcej: https://www.interregeurope.eu/GreenScreen/

Back to top