Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieCRinMA Cultural resources in the mountain areas (Zasoby kulturowe w regionach górskich)

Ogólnym celem projektu CRinMA jest poprawa polityki regionalnej związanej z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich. Osiągnięcie ogólnego celu projektu doprowadzi do bezpośredniej poprawy istniejących transgranicznych i regionalnych programów operacyjnych, ale także do bardziej złożonego myślenia o roli dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich, co zaowocuje jeszcze lepszymi politykami i programami w przyszłości.
Partnerzy projektu: Partner Wiodący – Województwo Małopolskie (PL), Województwo Podkarpackie (PL), Regional Development Agency of the Presov Self-governing Region (SK). INORDE - Institut of Economic Development of Ourense Province (ES), Municipality of Montalegre (P), European Association of Elected Representatives from Mountain Regions (FR), UNCEM Piedmont – Union of Mountain Municipalities Piedmontese Delegation (IT)
Dofinansowanie: EUR 1.034.662,50, w tym WP: EUR 85 085
Okres realizacji: 01.01.2017 - 30.06.2021

Więcej: https://www.interregeurope.eu/CRinMA/

Back to top