EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

  • W dniu 07.12.2020 Komitet Monitorujący Interreg V-A PL-SK podjął decyzję (18/2020) w sprawie zatwierdzenia rozwiązania systemowego w zakresiewykorzystania środków w 2. osi priorytetowej programu „Zrównoważony transport transgraniczny”. Czytaj więcej...
  • "30 lat Ponad Granicami" - Premiera filmu. Czytaj więcej...
  • XI posiedzenie komietetu Monitorującego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Więcej informacji
  • Spotkanie poświęcone współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Czytaj dalej...
  • Ukazał się kolejny numer newslettera Stowarzyszenia Euroregion Karpacki - Polska. Newsletter
  • Styczniowe webinaria programu Interreg Europa 2014-2020. Więcej...

Redakcja:
Oddział Współpracy Terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej