Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.12.01

Newsletter logo            Newsletter grudzień 2021

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącym programów wspólpracy terytorialnej w 3 kwartale 2021.

Program Interreg V-A Polska-Slowacja:

Program Polska-Białoruś-Ukraina:

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

 • Uruchomiona została platforma poszukiwania partnerów i prezentowania swoich propozycji projektów, planowanych do złożenia w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Link do platformy: https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/

Interreg Europa Środkowa

 

Redakcja:

Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.11.30

Poland Slovakia PL 01FUND RGB

Wspólny Sekretariat Techniczny opublikował na stronie programu Interreg Polska – Słowacja bazę projektów i mikroprojektów. Baza znajduje się pod adresem: www.projekty.plsk.eu. Jest to jeden z elementów promocji projektów, ich rezultatów oraz efektów. Baza jest narzędziem skupiającym je wszystkie w jednym miejscu i będzie na bieżąco uzupełniana.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projektach.

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.11.15

 

Interreg CE LOGO

Przesyłamy poniżej link do informacji na temat seminarium.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transnarodowe-2021-2027/europa-srodkowa/aktualnosci/971-seminarium-informacyjne-dla-wnioskodawcow-1-naboru-wnioskow

Chętnych zapraszamy do udziału.

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.11.08

 

Interreg CE LOGO

Rozpoczeła się rejestracja na spotkanie inauguracyjne na temat 1. naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027, które odbędzie się online 15 listopada br. od 10:00 do 11:30.
Więcej informacji mozna znaleźć na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rejestracja-na-spotkanie-1-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

 Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.09.30

 

bsrp logo

 

 

          Platforma poszukiwania partnerów

 

Informujemy, że uruchomiona została platforma poszukiwania partnerów i prezentowania swoich propozycji projektów, planowanych do złożenia w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Link do platformy: https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/

 

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.09.14

 

 

Interreg Europe logo RGB

 

Zapraszamy do udziału w tematycznych spotkaniach organizowanych przez program i platformę learningową Interreg Europa we wrześniu i październiku br.
                                                                                                                        
– 16 września (godz. 14:00 - 15:30) webinarium Rowery cargo na ostatnią milę https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4520/cycling-cities-iv-cargo-bikes-for-the-last-mile/?no_cache=1&cHash=ee90a744ab296b510945da7d4f7bfa37

W trakcie webinarium partnerzy projektów Interreg Europa ze Słowenii, Niemiec i Wielkiej Brytanii podzielą się doświadczeniem w tworzeniu centrów dla rowerów cargo oraz projektowaniu ram polityki dla potrzeb realizacji dostaw ostatniej mili rowerami cargo w centrach miast. Ponadto będzie mowa także o mechanizmach wsparcia finansowego na zakup rowerów cargo, strategiach budowania floty rowerów e-cargo oraz programach leasingu rowerów e-cargo dla MŚP.

- 21 września (godz. 14:00 - 17:00) warsztaty Konkurencyjna i zrównoważona turystyka https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4562/e-workshop-competitive-and-sustainable-tourism/?no_cache=1&cHash=ff21f28efaeda294210067b1a7a9842b

Na warsztaty składają się trzy sesje. Uczestnicy dowiedzą się, jak promować regiony dzięki strategiom rozwoju turystyki, brandingowi oraz angażowaniu różnych interesariuszy. Ponadto będzie można dowiedzieć się także, jak tworzyć zróżnicowaną i zrównoważoną ofertę turystyczną opartą na waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego.

Szczegółowe informacje są dostępne w programie spotkania.  

- 23 września (godz. 14:00 - 15:30) webinarium Rowery vs. samochody - korzyści i koszty użytkowania https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4574/cycling-cities-v-cost-benefit-comparisons-of-bicycles-versus-cars/?no_cache=1&cHash=75dc803d194fa918a9c160510d181930

W dyskusji zaplanowanej w formacie „round table” wezmą udział także praktycy i specjaliści:

- Marie Kĺstrup, kierownik Programu rowerowego dla Kopenhagi, Dania

- prof. Michael Meschik, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Instytut Studiów Transportowych, Austria

-  Maria José Rojo, koordynator ds. aktywnych podróży oraz zdrowia, sieć POLIS (skupia m.in. europejskie miasta i regiony, które współpracują nad rozwojem innowacyjnych technologii i polityk transportu lokalnego)  

- Holger Haubold, dyrektor ds. własności intelektualnej i gromadzenia danych, Europejska Federacja Cyklistów.

– 27 września (godz. 14:00 - 17:00) warsztaty Zwiększanie skali europejskich MŚP https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4664/e-workshop-scaling-up-european-smes/?no_cache=1&cHash=e3411e1add4ee7f1b2927062334e3815

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z nowymi sposobami wspierania rozwoju europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększania skali ich działalności, od biznesu regionalnego i krajowego do rynków międzynarodowych i globalnych.

Ponadto eksperci tematyczni platformy learningowej Interreg Europa zapraszają, po uprzednim umówieniu, na 10-minutowe spotkania indywidualne.  

Szczegółowe informacje są dostępne w programie spotkania.  

19. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Sesje programu Interreg Europa:

13 października - Road to resilient regions: tips for cooperation https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjQ0

14 października - Cooperation and research opportunities with ESPON, Interact, Interreg Europe and URBACT in 2021-2027 https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjc2

Sesje projektów Interreg Europa

- 12 października  
- Is Your Region Worth Your Love? Soft Digitalisation, Regional Attraction and Engagement https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjky

- Empowering wellbeing and health through nature: inspiring good practices and initiatives across Europe https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjQw

- Co-learning for mobility co-planning https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMzM5

13 października

- Co-creating heritage futures: citizen and stakeholder engagement in heritage valorization https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDYx

- Drivers for local green transition and inclusive recovery - Unlocking the full potential of start-ups and SMEs https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjgx

- Citizen participation: key to building public support for the uptake of renewable energy https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDc4

Więcej informacji na temat udziału Interreg Europa w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast można znaleźć na stronie programu. https://www.interregeurope.eu/euregionsweek/

– 13 października Zachodniopomorskie zaprasza do dyskusji na temat zielonej przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner projektów Interreg Europa GRESS (https://www.interregeurope.eu/gress/) i Interreg Region Morza Północnego Future by Design (https://northsearegion.eu/fbd/) współorganizuje spotkanie Drivers for local green transition and inclusive recovery - Unlocking the full potential of start-ups and SMEs. Spotkanie odbędzie się online 13 października 2021 roku w godzinach 14:30 - 16:00, w ramach 19. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Partnerzy z Norwegii, Grecji, Włoch, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Polski zapraszają decydentów i polityków oraz przedstawicieli przemysłu, nauki i instytucji finansowych do udziału w międzynarodowej debacie na temat start-upów i MŚP, w kontekście zielonej transformacji oraz ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznego.

Rejestracja: https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjgx

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.09.08

 

header_logo

 

Mamy przyjemność poinformować o otwarciu rejestracji na 12. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w dniach 27 września – 1 października 2021 r. w formule wirtualnej.

Organizatorami wydarzenia są MSZ Litwy, miasta Kowno i Kłajpeda oraz Związek Miast Bałtyckich, we współpracy z Komisją Europejską i projektem Let’s Communicate.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie: https://eusbsr2021.eu/.

Panele główne zaplanowano codziennie w godzinach 13:00 – 14:30 (CET):

 • 27 września: otwarcie Forum i dyskusja z udziałem panelistów wysokiej rangi nt. odbudowy gospodarczej poprzez zieloną i cyfrową transformację.
 • 28 września: 1. sesja plenarna nt. wkładu strategii makroregionalnych w tworzenie agendy UE oraz prezentacja nowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR) na lata 2021-27.
 • 29 września: 2. sesja plenarna nt. wkładu makroregionu w Konferencję ws. Przyszłości Europy.
 • 30 września: 3. sesja plenarna nt. zielonej odbudowy. 
 • 1 października: sesja końcowa z udziałem młodzieży.

Dodatkowo w dn. 28-30 września zaplanowano szereg sesji tematycznych i warsztatów. Dostępna będzie także platforma, dedykowana wirtualnym spotkaniom uczestników Forum i interesariuszy Strategii („Networking Village”).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem, dostępnym na stronie wydarzenia: https://eusbsr2021.eu/.

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.08.11

 

logo interreg

 

 

 

 

Programy Interreg 2021-2027- konferencja informacyjna

19 października br. Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konferencję, podczas której poinformuje o  kolejnej edycji programów Interreg z udziałem Polski w latach 2021-2027. Przedstawione zostaną również doświadczenia i efekty tych programów z lat 2014–2020.

Spotkanie adresowane tylko do polskich potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Interreg, przedstawicieli polskich biur euroregionów oraz instytucji programowych po polskiej stronie. Językiem spotkania będzie język polski. Ze względu na niepewną sytuację pandemiczną konferencja odbędzie się w formie online.

Założeniem wydarzenia jest pokazanie Interreg jako przyjaznej, nowoczesnej i otwartej na dzielenie się wiedzą społeczności oraz zainteresowanie i przyciągnięcie nowych potencjalnych wnioskodawców w latach 2021-2027.

Podczas spotkania przedstawiony zostanie  m.in. stan zaawansowania prac nad nowymi programami Interreg z udziałem Polski. Omówione zostaną także dziedziny, w  których potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów. Podane będą, jeśli będzie to możliwe, wstępne informacje o najbliższych naborach na wnioski projektowe.

Ważnym punktem konferencji będą także przykłady efektów z kilku projektów kończącej się perspektywy. Wybrane przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez beneficjentów w kontekście przewodnich motywów takich jak: innowacyjność, kapitalizacja/komplementarność, środowisko i dostępność.

Prosimy o zarezerwowanie terminu i serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.

O szczegółach będziemy informować w kolejnych tygodniach.

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.08.03

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

 

 

 

Konsultacje publiczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PL-SK 2021-2027

 Wraz z opracowaniem projektu Programu, trwa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.  

Rezultatem prac jest Prognoza oddziaływania na środowisko, w której eksperci przedstawili wyniki analizy możliwego wpływu na środowisko, działań planowanych w Programie. Dokument obejmuje m.in. rekomendacje dotyczące wdrażania Programu w tym zakresie. Procedura oceny przebiega równoległe obu stronach granicy i uwzględnia polskie oraz słowackie podstawy prawne. 

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, które będą trwały od 30 lipca do 19 sierpnia 2021 r. Jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji.  

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo TUTAJ

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.07.13

 

Poland Slovakia PL 01FUND RGB

 

 

Konsultacje publiczne projektu programu PL-SK 2021-2027

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, które będą trwały od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Mamy możliwość wspólnie podjąć wysiłki na rzecz stworzenia warunków do wspólnego poszukiwania rozwiązań dla wyzwań społeczno-gospodarczych tego interesującego geograficznie, historycznie i kulturowo obszaru, jakim jest pogranicze polsko-słowackie.

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.05.21

 

Strategia Karpacka - ankieta

W imieniu Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, uprzejmie zachęcamy do wypełnienia ankiety https://carpathiansurvey.webankieta.pl/ poświęconej identyfikacji pożądanych działań pilotażowych w ramach planowanej Strategii Karpackiej. Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Termin na wypełnienie ankiety został wydłużony do 28 maja br.

 

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.05.07

 

 Newsletter logo            Newsletter maj 2021

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

 Program Interreg V-A Polska-Slowacja 2014-2020

Ukazał się kolejny, kwietniowy numer newslettera Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-slowacja/aktualnosci/866-nowy-numer-newslettera-stowarzyszeniea-euroregion-karpacki-polska

Komitet Monitorujący zatwierdził zmianę programu dotyczącą realokacji wolnych środków EFRR z trzeciej do pierwszej osi priorytetowej.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-slowacja/aktualnosci/872-decyzja-komitetu-monitorujacego-realokacja-srodkow-z-trzeciej-do-pierwszej-osi-priorytetowej

Wspólny Sekretariat Techniczny opublikował film o projektach „transportowych”

https://www.youtube.com/watch?v=StQ_pOADpE4

Trwa konkurs Regiostars Awards

https://pl.plsk.eu/-/rozpoczela-sie-kolejna-edycja-konkursu-regiostars-awards

Zaktualizowano podręcznik Beneficjenta

https://pl.plsk.eu/-/aktualizacja-podrecznika-beneficjen-1#

Komunikat dla polskich beneficjentów w Programach EWT i EIS w sprawie zasady konkurencyjności i obowiązywania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP)

https://pl.plsk.eu/-/komunikat-dla-polskich-beneficjentow-w-programach-ewt-i-eis-w-sprawie-zasady-konkurencyjnosci-i-obowiazywania-przepisow-nowej-ustawy-prawo-zamowien-pu

Kultura pogranicza karpackiego (film)

https://pl.plsk.eu/-/kultura-pogranicza-karpackiego-film-

Do obejrzenia film promujący projekty z zakresu ochrony dziedzictwa.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu/840-film-promujacy-projekty-z-obszaru-dziedzictwo

 

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Ukazał się nowy, kwietniowy numer newslettera PBU Insider

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-bialorus-ukraina/aktualnosci/874-nowy-kwietniowy-numer-pbu-insider

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza do zapoznania się z wirtualnymi podróżami wśród projektów po polskiej i białoruskiej stronie granicy oraz filmami tematycznymi.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-bialorus-ukraina/aktualnosci/873-wirtualne-podroze-wsrod-projektow-oraz-filmy-tematyczne

Ogłoszono nowe konkursy Programu – dla szkół i dla filmowców.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-bialorus-ukraina/aktualnosci/864-nowe-konkursy-programu-pbu

 

Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Aktualności programu: spotkanie konsultacyjne mające na celu uszczegółowienie zakresu tematycznego nowej edycji programu, wykonanie finansowe programu na koniec 2020 r.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transnarodowe-2014-2020/europa-srodkowa/aktualnosci/636-interreg-europa-srodkowa-aktualnosci

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Przeprowadzono nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility)

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transnarodowe-2014-2020/baltic/aktualnosci/821-rpmb-project-support-facility-edycja-2021-informacja

 

Interreg Europa 2014-2020

Ukazała się publikacja ekspertów platformy learningowej Skills for the Energy Transition

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/Skills_for_the_energy_transition_-_Policy_brief.pdf

Opublikowano wzajemną ocenę (peer review) na temat zarządzania logistyką miejską, przeprowadzoną dla Urzędu m. st. Warszawy we wrześniu 2020 roku.

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-wzajemna-ocena-dla-urzedu-mst-warszawy-na-temat-logistyki-miejskiej/

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.03.31

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzą pracownicy
Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg V-A Polska-Słowacja w Rzeszowie

 

Kartka świateczna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.02.03

  logo programu Polska-Białoruś-Ukraina          Ewaluacja programu PBU

 

Firma EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje badanie dotyczące programów Współpracy Transgranicznej. W ramach ewaluacji przeprowadzane są m.in. badania z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W badaniu można wziąć udział wypełniając ankietę dostępną pod linkiem:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/576689?lang=pl

Wypełnienie ankiety trwa kilka minut, a jej wyniki będą miały duży wpływ na wnioski badania, stąd uprzejma prośba o wzięcie udziału w badaniu. Ankieta jest anonimowa, a wyniki wykorzystane zostaną wyłączenie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Ankietę można wypełniać do 13.02.2021 r.

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Newsletter/mailing ewt.podkarpackie.pl 2021.02.02

 

Newsletter logo          luty 2021

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

 • W dniu 07.12.2020 Komitet Monitorujący Interreg V-A PL-SK podjął decyzję (18/2020) w sprawie zatwierdzenia rozwiązania systemowego w zakresiewykorzystania środków w 2. osi priorytetowej programu „Zrównoważony transport transgraniczny”. Czytaj więcej...
 • "30 lat Ponad Granicami" - Premiera filmu. Czytaj więcej...
 • XI posiedzenie komietetu Monitorującego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Więcej informacji
 • Spotkanie poświęcone współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Czytaj dalej...
 • Ukazał się kolejny numer newslettera Stowarzyszenia Euroregion Karpacki - Polska. Newsletter
 • Styczniowe webinaria programu Interreg Europa 2014-2020. Więcej...

Redakcja:
Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

 

 

Back to top