Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

4 ban ceDialog partnerów krajowych

 

 

21 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbędzie się spotkanie konsultacyjne mające na celu uszczegółowienie zakresu tematycznego nowej edycji programu i określenie tych działań, dla których współpraca transnarodowa regionów Europy Środkowej jest najlepszą formułą. Spotkanie to nie będzie miało charakteru otwartego. Zaproszeni zostaną członkowie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz eksperci, w tym uczestnicy projektów. Obecna będzie także reprezentacja Wspólnego Sekretariatu. Programu.


Wykonanie finansowe programu
Wspólny Sekretariat poinformował że Instytucja Certyfikująca do końca minionego roku przekazała projektom 93 826 988,10 euro tytułem refundacji. Stopień absorbcji programu wynosi 37% wobec średniej dla Interregów 29%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dodatkowo, program już osiągnął cel finansowy n+3 na 2020 rok.

Back to top