Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”

Tytuł projektu: „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”

Partner wiodący: Prešovský samosprávny kraj (www.vucpo.sk); Partner: Województwo Podkarpackie (www.podkarpackie.pl); Inovačné partnerské centrum (www.ipcpo.sk); Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (www.idmjp2.pl); Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (www.severovychod.sk); Gréckokatolícka cirkev, farnost’ Litmanová (www.horazvir.sk); Gréckokatolícka cirkev, farnost’ Lutina (www.bazilikalutina.sk); Rímskokatolícka cirkev, farnost’ Levoča (www.rkclevoca.sk); Rímskokatolícka cirkev, farnost’ Gaboltov (www.gaboltov.rimkat.sk); Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi (www.starawies.jezuici.pl; www.jezuici.pl); Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie (www.piotrajana.pl); Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) (www.kalwariapaclawska.pl); Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny (www.sanktuarium.saletyni.pl)

Opis projektu:

Dzięki realizacji projektu zostanie uzupełniona infrastruktura turystyczna i powstanie kompleksowy nowy produkt turystyczny, zainspirowany najbardziej znanym europejskim szlakiem pielgrzymkowym do Santiago de Compostela. Projekt podkreśla wartości kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe narodów słowiańskich zawarte w przesłaniu i tradycjach maryjnych.
Projekt został podzielony na kilka zadań, które są połączone merytorycznie, chronologicznie oraz logicznie. Pierwszym i podstawowym zadaniem jest stworzenie Międzysektorowej Grupy Koordynacyjnej, która będzie nadzorować osiąganie celów w perspektywie długofalowej. Jednym z namacalnych efektów pracy Grupy Koordynacyjnej będzie obszerne studium wykonalności, w którym nowy produkt zostanie szczegółowo zanalizowany w kontekście całego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc inwestycji, oprócz tego będzie zawierać projekt brakującej infrastruktury oraz koncepcję połączenia z istniejącymi szlakami turystycznymi lub pielgrzymkowymi. Dokument będzie punktem wyjścia dla kolejnych projektów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych na całym obszarze wsparcia. Równolegle ze studium będzie opracowywana koncepcja marketingu dla nowego międzynarodowego produktu turystycznego, która jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu i skuteczności promocji produktu, by mógł on być konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Promocja stanowi oddzielne zadanie projektu ze względu na oczekiwane oraz wymierne rezultaty i zostanie podzielona na tradycyjne oraz innowacyjne metody promocji.

Cele projektu:

Stworzenie spójnego zestawu działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe wartości pogranicza polsko-słowackiego. Projekt wspierać będzie także promocję innych atrakcji turystycznych miejsc położonych na szlaku pielgrzymkowym. Polska i Słowacja to kraje ze znacznym potencjałem dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej, która może zająć znaczące miejsce w wachlarzu oferowanych na pograniczu polsko-słowackim produktów turystycznych. Do głównych działań realizowanych przez Województwo Podkarpackie w ramach projektu należeć będą m.in: współudział w opracowaniu studium wykonalności informującego o zasobach turystycznych możliwych do wykorzystania w turystyce pielgrzymkowej na obszarze pogranicza; organizacja konferencji i warsztatów dla branży turystycznej i innych zainteresowanych podmiotów w zakresie przygotowania oferty turystycznej i promocji projektu; działania informacyjno promocyjne, w tym opracowanie przewodnika, organizacja koncertów i spotkań, objazdy studyjne, promocja w czasie targów i innych wydarzeń, aplikacja mobilna, tematyczne gadżety promocyjne; wytyczenie i opracowanie wirtualnego transgranicznego szlaku pielgrzymkowego. Część podkarpackich partnerów projektu realizować będzie także działania inwestycyjne, polegające na budowie infrastruktury dla pielgrzymów w zakresie turystycznego zagospodarowania otoczenia sanktuariów – m.in. parkingi, chodniki, ułatwienia dla niepełnosprawnych, miejsca wydarzeń kulturalno-religijnych, tzw. „mała architektura”, punkty informacji, oznakowanie i oświetlenie, place zabaw dla dzieci, sanitariaty, itp.

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 – 30 września 2021
Wartość projektu: 4 016 071,56 €
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 951 851,56€

Obraz1Obraz2

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://arch.podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pl-sk/szlak-maryjny

Strona: Szlak Maryjny

Zachęcamy do pobrania przewodnika w wersji pdf.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Szlak Maryjny przewodnik.pdf)Szlak Maryjny przewodnik.pdf[ ]85835 kB

Back to top