Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Szlak Kultury Wołoskiej

Tytuł projektu: "Szlak Kultury Wołoskiej"

Partner wiodący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (www.procarpathia.pl); Partner projektu: Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina (www.do-fenix.sk); Województwo Podkarpackie (www.podkarpackie.pl); Regionálna rozvojová agentúra Svidník (www.rrasvidnik.sk); Województwo Małopolskie (www.malopolska.pl); Związek Podhalan w Polsce (www.zwiazek-podhalan.com); Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER (www.deltapartner.org.pl); Obec Oravská Polhora (www.oravskapolhora.sk), Obec Malatiná (www.malatina.sk), Obec Zázrivá (www.zazriva.com)

Opis projektu:

Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych a następnie publikacji naukowych i w latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji. Celem koncepcji jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej”. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, która umożliwiła zagospodarowanie Karpat od czasów Średniowiecza. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku – imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Misją koncepcji jest sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Równocześnie jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy. Metodą realizacji koncepcji jest indukcja – oddolna budowa dobrych praktyk, realizacja rzeczywistych, uwieńczonych sukcesem, niewielkich, lecz licznych zamierzeń, zachęcających do naśladownictwa. Oznacza to tworzenie szlaku od niewielkich odcinków; spajanie ich w większe fragmenty i zespoły.

Cele projektu:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Projekt Szlaku Kultury Wołoskiej (SKW) zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych. Przywrócenie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez zakładane w projekcie działania (inwentaryzację zasobów kulturowych, szkolenia i warsztaty kulturowe, publikacje na temat kultury wołoskiej, „eventy wołoskie” bazujące na cyklu pasterskim i wypasie owiec) pozwolą odkryć na nowo i przypomnieć to popadające w niepamięć dziedzictwo. Stworzenie Szlaku otworzy w przyszłości nowe, wspólne możliwości przed lokalnymi społecznościami, które bazując na kulturze wołoskiej będą mogły tworzyć własną ofertę kulturową np. poprzez warsztaty rękodzieła, lokalne imprezy wołoskie, produkcję serów itp. Turyści otrzymają natomiast motywację do odwiedzenia pogranicza PL-SK. Atrakcyjny dla turysty poszukującego autentyczności produkt turystyczny, bazujący na unikatowych wartościach lokalnej kultury przełoży się w rezultacie na wzrost docenienia pogranicza polsko-słowackiego jako destynacji turystycznej przez odwiedzających. Wzrośnie również poziom docenienia przez mieszkańców po obu stronach granicy, którym dbanie i kultywowanie tych tradycji będzie przynosiło realne i wymierne korzyści w postaci stymulacji lokalnego rozwoju gospodarczego.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2017 – 30 października 2018
Wartość projektu: 1 849 179,11 €
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 1 571 801,98 €

Obraz3Obraz4

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://arch.podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pl-sk/szlak-woloski

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Back to top