Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Newsletter logo

 

Newsletter, marzec 2023

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w miesiącach styczeń-luty 2023.

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2021-2027

Rozpoczęcie naborów

W dniu 22.12.2022 r. zostały ogłoszone następujące nabory w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027:

1. Klimat - Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

2. Bioróżnorodność - Priorytet 1. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 2. wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

3. Drogi - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. : rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884-656941-657013

https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884

https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818

 

Nowy film - Zobacz jak możesz zmienić polsko-słowackie pogranicze - Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Zachęcamy do obejrzenia nowego filmu, przygotowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny, prezentującego główne założenia Programu Współpracy Terytorialnej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Link do filmu

Srodki na rozwój polsko-słowackiego pogranicza:

Budżet Programu wynosi prawie 130 mln euro. Nowa perspektywa na lata 2021-2027 to zwrócenie uwagi na klimat i bioróżnorodność, lepsze połączenie pogranicza, rozwój atrakcyjności turystycznej i współpraca instytucji oraz mieszkańców regionów po obu stronach granicy. Z efektów programu skorzystają zarówno mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza, jak i turyści odwiedzający te malownicze regiony.

Kto może skorzystać z Programu?

Katalog podmiotów, które mogą skorzystać z Programu jest bardzo szeroki. Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć m.in.:

- samorządy lokalne,

- służby ratownicze,

- instytucje kultury i oświaty,

- stowarzyszenia gospodarcze, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- organizacje zajmujące się ochroną przyrody,

zarządcy dróg publicznych.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o Programie?

Najważniejsze informacje o Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, w tym m.in. listę działań kwalifikowalnych, potencjalnych beneficjentów Programu, ogłoszenia o naborach i daty szkoleń dla wnioskodawców znajdziesz na stronie: www.pl.plsk.eu.

 

FAQ dla Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Na stronie internetowej Programu stworzono dla Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:

https://pl.plsk.eu/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi

Tematy, które znalazły się na liście:

- CST2021,

- Finansowanie projektu,

- Informacja i promocja,

- Kwalifikowalność działań,

- Partnerstwo,

- Partycypacja,

- Rozliczanie projektu,

- Trwałość projektu,

- Wniosek o dofinansowanie,

- Wskaźniki,

- Zasady horyzontalne.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Lista pytań i odpowiedzi będzie stale aktualizowana.

 

Program Polska-Ukraina 2021-2027

 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

2 i 3 lutego 2023 roku w Lublinie po raz pierwszy obradował Komitet Monitorujący Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Komitet zatwierdził między innymi harmonogram naborów, kryteria oceny projektów oraz pakiet aplikacyjny dla dużych projektów infrastrukturalnych.   

Powołanie komitetu i rozpoczęcie jego prac to istotny krok w realizacji programu. W stosunku do poprzedniej edycji programu, skład tego kolegium po stronie polskiej znacznie poszerzył się. Do udziału w jego pracach zostali zaproszeni:

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z Polski i Ukrainy,
 • polskie części euroregionów, które działają na obszarze programu,
 • przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych i świata nauki.  

Jednym z zadań komitetu jest przyjęcie kryteriów, które mają spełniać projekty finansowane z programu. Przyjęliśmy wspólne stanowisko w tej sprawie. Członkowie komitetu zatwierdzili również ramowy harmonogram naborów w programie. Wkrótce harmonogram zostanie opublikowany stronie programu.

Komitet przyjął też pakiet aplikacyjny dla dużych projektów infrastrukturalnych, które mają przygotować wnioski o dofinansowanie najpóźniej do końca maja. Duże projekty infrastrukturalne będą realizowane w priorytetach:

 • - Środowisko,
 • - Turystyka,
 • - Zdrowie,
 • - Granice.  

„NEXT” dla programu Interreg Polska-Ukraina  

30 listopada 2022 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyjęciu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. NEXT – akronim od external neighbourhood – oznacza w języku angielskim zewnętrzne sąsiedztwo. W programie będziemy wspierać projekty z zakresu:

 • - środowiska,
 • - zdrowia,
 • - turystyki,
 • - współpracy
 • - oraz granic.

Na realizację projektów zostanie przeznaczone 170 mln euro. Z programu będą korzystać w Polsce województwa:

 • - podlaskie,
 • - lubelskie,
 • - podkarpackie
 • - oraz część mazowieckiego,

a w Ukrainie obwody:

 • - wołyński,
 • - rówieński,
 • - lwowski,
 • - tarnopolski,
 • - iwano-frankiwski
 • - oraz zakarpacki.   

 

 Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

 

53 nowe projekty dla Europy Środkowej!

Komitet Monitorujący program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zatwierdził 15 grudnia 2022 r. w Bratysławie 53 projekty spośród 280 złożonych w trakcie pierwszego naboru. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości blisko 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 41 projektach bierze udział 66 polskich partnerów z czternastu województw.
Sześcioma projektami zarządzają polskie instytucje:

 1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" – projekt „More than a village”
 2. Politechnika Wrocławska – projekt „SMERF”
 3. Główny Instytut Górnictwa – projekt „MAURICE”
 4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – projekt „NEXTLEVEL Parking”
 5. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. – projekt „SMART CIRCUIT”
 6. Powiat Rzeszowski – projekt „Central Mountains”

Dla dwóch polskich partnerów wiodących jest to debiut w tym programie!

Więcej informacji o wynikach noboru

Przydatne informacje po polsku

 

 Nowa strona www programu Interreg Europa Środkowa

Transnarodowy program Interreg Europa Środkowa uruchomił nową stronę internetową, na dotychczasowej domenie https://www.interreg-central.eu/

Nowy portal zawiera bazę danych z krótkim opisem 53 projektów zatwierdzonych po pierwszym naborze. Informacje będą uzupełnianie w trakcie realizacji projektów. Zapraszamy do lektury.

 

Podręcznik programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 wersja 2 - polskie tłumaczenie

Podręcznik przedstawia główne zasady, wymagania i procedury dla organizacji, które planują ubiegać się o dofinansowanie z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA oraz dla beneficjentów wybranych projektów.

Podręcznik do pobrania

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Nabory wniosków

Od 22 października 2022r. do 26 stycznia 2023.r trwał nabór na małe projekty. Więcej informacji na ten temat:

Ogłoszenie o naborze: projekty małe

Do 14 marca 2023 r. będzie trwać nabór na projekty główne, rozpoczęty 20 października 2022 r. Więcej informacji na ten temat:

Ogłoszenie o naborze: projekty główne

 

Interreg Europa 2021-2027 

 

Rezultaty pierwszego naboru wniosków

W trakcie posiedzenia, które odbyło się w dniach 13-14 grudnia 2022 r. w Pradze, Komitet Monitorujący program Interreg Europa warunkowo zatwierdził do dofinansowania 72 ze 134 projektów złożonych w pierwszym naborze wniosków (5 kwietnia - 31 maja 2022 r.).

W projektach warunkowo zatwierdzonych do dofinansowania jest 43 partnerów z Polski. Trzy polskie instytucje pełnią rolę partnera wiodącego (odpowiadają za cały projekt pod względem prawnym i finansowym). Lista projektów jest dostępna na portalu Interreg Europa.

 

Filmy o programie Interreg Europa

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów o programie Interreg Europa. Informacje przedstawiają pracownicy Wspólnego Sekretariatu programu.

Nagrania są dostępne w języku angielskim, roboczym języku programu i projektów.

 • Key programme features - o głównych założeniach programu, jego zasięgu geograficznym i zakresie tematycznym opowiada pan Nicolas Singer – kierownik Wydziału ds. Projektów i Platformy learningowej Interreg Europa.
 • Key project features - na temat głównych cech projektów wypowiada się pan Jason Martinez, Koordynator ds. projektów.  
 • What is the Policy Learning Platform? - bezpłatne wsparcie eksperckie Platformy learningowej Interreg Europa prezentuje pani Magdalini Anagnostou, koordynatorka platformy.

 

Otwarcie drugiego naboru wniosków Interreg Europa – wydarzenie roczne programu w Sztokholmie

15 marca 2023 roku w Sztokholmie (Szwecja) odbędzie się wydarzenie roczne programu Interreg Europa - Europe, let's cooperate! 2023.

Organizatorem spotkania stacjonarnego jest Wspólny Sekretariat. Językiem spotkania będzie roboczy język programu i projektów - angielski.

Wydarzenie wiąże się z uruchomieniem drugiego naboru wniosków Interreg Europa – m.in. będzie można prezentować własne pomysły na projekty oraz nawiązywać kontakty z instytucjami zainteresowanymi współpracą. Odbędą się także konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem (po uprzednim umówieniu). 

Drugi nabór wniosków, bez ograniczeń tematycznych, odbędzie się w terminie 15 marca - 9 czerwca 2023 roku.

 

Pakiet aplikacyjny do drugiego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027

Jest już dostępny pakiet aplikacyjny do drugiego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

Drugi nabór wniosków odbędzie się w terminie 15 marca -  9 czerwca 2023 roku, bez ograniczeń tematycznych. Na Portalu Interreg Europa udostępniono pakiet aplikacyjny, który obejmuje pięć dokumentów w języku angielskim.

Pakiet aplikacyjny

 1. Second call terms of reference(warunki drugiego naboru wniosków).
 2. Annex 01 - Interreg Europe 2014-2020 - topics of approved projects (aneks nr 1 do warunków naboru – tematyka zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020).
 3. Annex 02 – NUTS2 regions (aneks nr 2 do warunków naboru – lista regionów NUTS2 niezaangażowanych w projekty zatwierdzone w pierwszym naborze).
 4. Annex 03 – Declaration template (aneks nr 3 do warunków naboru – wzór deklaracji).
 5. Programme manual – version 2, December 2022 (podręcznik programu, wersja 2., grudzień 2022 r.).

Wnioskodawców obowiązują wyłącznie angielskie wersje dokumentów opublikowane na Portalu. Polskie, pomocnicze wersje (tłumaczenia robocze) podręcznika programu i warunków

drugiego naboru zostaną opublikowane w serwisie Interreg. https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

 

 


Back to top