Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Newsletter logo

 

Newsletter, marzec 2023

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w miesiącach styczeń-luty 2023.

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2021-2027

Rozpoczęcie naborów

W dniu 22.12.2022 r. zostały ogłoszone następujące nabory w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027:

1. Klimat - Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

2. Bioróżnorodność - Priorytet 1. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 2. wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

3. Drogi - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. : rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884-656941-657013

https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884

https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818

 

Nowy film - Zobacz jak możesz zmienić polsko-słowackie pogranicze - Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Zachęcamy do obejrzenia nowego filmu, przygotowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny, prezentującego główne założenia Programu Współpracy Terytorialnej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Link do filmu

Srodki na rozwój polsko-słowackiego pogranicza:

Budżet Programu wynosi prawie 130 mln euro. Nowa perspektywa na lata 2021-2027 to zwrócenie uwagi na klimat i bioróżnorodność, lepsze połączenie pogranicza, rozwój atrakcyjności turystycznej i współpraca instytucji oraz mieszkańców regionów po obu stronach granicy. Z efektów programu skorzystają zarówno mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza, jak i turyści odwiedzający te malownicze regiony.

Kto może skorzystać z Programu?

Katalog podmiotów, które mogą skorzystać z Programu jest bardzo szeroki. Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć m.in.:

- samorządy lokalne,

- służby ratownicze,

- instytucje kultury i oświaty,

- stowarzyszenia gospodarcze, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- organizacje zajmujące się ochroną przyrody,

zarządcy dróg publicznych.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o Programie?

Najważniejsze informacje o Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, w tym m.in. listę działań kwalifikowalnych, potencjalnych beneficjentów Programu, ogłoszenia o naborach i daty szkoleń dla wnioskodawców znajdziesz na stronie: www.pl.plsk.eu.

 

FAQ dla Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Na stronie internetowej Programu stworzono dla Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:

https://pl.plsk.eu/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi

Tematy, które znalazły się na liście:

- CST2021,

- Finansowanie projektu,

- Informacja i promocja,

- Kwalifikowalność działań,

- Partnerstwo,

- Partycypacja,

- Rozliczanie projektu,

- Trwałość projektu,

- Wniosek o dofinansowanie,

- Wskaźniki,

- Zasady horyzontalne.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Lista pytań i odpowiedzi będzie stale aktualizowana.

 

Program Polska-Ukraina 2021-2027

 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

2 i 3 lutego 2023 roku w Lublinie po raz pierwszy obradował Komitet Monitorujący Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Komitet zatwierdził między innymi harmonogram naborów, kryteria oceny projektów oraz pakiet aplikacyjny dla dużych projektów infrastrukturalnych.   

Powołanie komitetu i rozpoczęcie jego prac to istotny krok w realizacji programu. W stosunku do poprzedniej edycji programu, skład tego kolegium po stronie polskiej znacznie poszerzył się. Do udziału w jego pracach zostali zaproszeni:

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z Polski i Ukrainy,
 • polskie części euroregionów, które działają na obszarze programu,
 • przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych i świata nauki.  

Jednym z zadań komitetu jest przyjęcie kryteriów, które mają spełniać projekty finansowane z programu. Przyjęliśmy wspólne stanowisko w tej sprawie. Członkowie komitetu zatwierdzili również ramowy harmonogram naborów w programie. Wkrótce harmonogram zostanie opublikowany stronie programu.

Komitet przyjął też pakiet aplikacyjny dla dużych projektów infrastrukturalnych, które mają przygotować wnioski o dofinansowanie najpóźniej do końca maja. Duże projekty infrastrukturalne będą realizowane w priorytetach:

 • - Środowisko,
 • - Turystyka,
 • - Zdrowie,
 • - Granice.  

„NEXT” dla programu Interreg Polska-Ukraina  

30 listopada 2022 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyjęciu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. NEXT – akronim od external neighbourhood – oznacza w języku angielskim zewnętrzne sąsiedztwo. W programie będziemy wspierać projekty z zakresu:

 • - środowiska,
 • - zdrowia,
 • - turystyki,
 • - współpracy
 • - oraz granic.

Na realizację projektów zostanie przeznaczone 170 mln euro. Z programu będą korzystać w Polsce województwa:

 • - podlaskie,
 • - lubelskie,
 • - podkarpackie
 • - oraz część mazowieckiego,

a w Ukrainie obwody:

 • - wołyński,
 • - rówieński,
 • - lwowski,
 • - tarnopolski,
 • - iwano-frankiwski
 • - oraz zakarpacki.   

 

 Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

 

53 nowe projekty dla Europy Środkowej!

Komitet Monitorujący program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zatwierdził 15 grudnia 2022 r. w Bratysławie 53 projekty spośród 280 złożonych w trakcie pierwszego naboru. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości blisko 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 41 projektach bierze udział 66 polskich partnerów z czternastu województw.
Sześcioma projektami zarządzają polskie instytucje:

 1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" – projekt „More than a village”
 2. Politechnika Wrocławska – projekt „SMERF”
 3. Główny Instytut Górnictwa – projekt „MAURICE”
 4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – projekt „NEXTLEVEL Parking”
 5. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. – projekt „SMART CIRCUIT”
 6. Powiat Rzeszowski – projekt „Central Mountains”

Dla dwóch polskich partnerów wiodących jest to debiut w tym programie!

Więcej informacji o wynikach noboru

Przydatne informacje po polsku

 

 Nowa strona www programu Interreg Europa Środkowa

Transnarodowy program Interreg Europa Środkowa uruchomił nową stronę internetową, na dotychczasowej domenie https://www.interreg-central.eu/

Nowy portal zawiera bazę danych z krótkim opisem 53 projektów zatwierdzonych po pierwszym naborze. Informacje będą uzupełnianie w trakcie realizacji projektów. Zapraszamy do lektury.

 

Podręcznik programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 wersja 2 - polskie tłumaczenie

Podręcznik przedstawia główne zasady, wymagania i procedury dla organizacji, które planują ubiegać się o dofinansowanie z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA oraz dla beneficjentów wybranych projektów.

Podręcznik do pobrania

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Nabory wniosków

Od 22 października 2022r. do 26 stycznia 2023.r trwał nabór na małe projekty. Więcej informacji na ten temat:

Ogłoszenie o naborze: projekty małe

Do 14 marca 2023 r. będzie trwać nabór na projekty główne, rozpoczęty 20 października 2022 r. Więcej informacji na ten temat:

Ogłoszenie o naborze: projekty główne

 

Interreg Europa 2021-2027 

 

Rezultaty pierwszego naboru wniosków

W trakcie posiedzenia, które odbyło się w dniach 13-14 grudnia 2022 r. w Pradze, Komitet Monitorujący program Interreg Europa warunkowo zatwierdził do dofinansowania 72 ze 134 projektów złożonych w pierwszym naborze wniosków (5 kwietnia - 31 maja 2022 r.).

W projektach warunkowo zatwierdzonych do dofinansowania jest 43 partnerów z Polski. Trzy polskie instytucje pełnią rolę partnera wiodącego (odpowiadają za cały projekt pod względem prawnym i finansowym). Lista projektów jest dostępna na portalu Interreg Europa.

 

Filmy o programie Interreg Europa

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów o programie Interreg Europa. Informacje przedstawiają pracownicy Wspólnego Sekretariatu programu.

Nagrania są dostępne w języku angielskim, roboczym języku programu i projektów.

 • Key programme features - o głównych założeniach programu, jego zasięgu geograficznym i zakresie tematycznym opowiada pan Nicolas Singer – kierownik Wydziału ds. Projektów i Platformy learningowej Interreg Europa.
 • Key project features - na temat głównych cech projektów wypowiada się pan Jason Martinez, Koordynator ds. projektów.  
 • What is the Policy Learning Platform? - bezpłatne wsparcie eksperckie Platformy learningowej Interreg Europa prezentuje pani Magdalini Anagnostou, koordynatorka platformy.

 

Otwarcie drugiego naboru wniosków Interreg Europa – wydarzenie roczne programu w Sztokholmie

15 marca 2023 roku w Sztokholmie (Szwecja) odbędzie się wydarzenie roczne programu Interreg Europa - Europe, let's cooperate! 2023.

Organizatorem spotkania stacjonarnego jest Wspólny Sekretariat. Językiem spotkania będzie roboczy język programu i projektów - angielski.

Wydarzenie wiąże się z uruchomieniem drugiego naboru wniosków Interreg Europa – m.in. będzie można prezentować własne pomysły na projekty oraz nawiązywać kontakty z instytucjami zainteresowanymi współpracą. Odbędą się także konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem (po uprzednim umówieniu). 

Drugi nabór wniosków, bez ograniczeń tematycznych, odbędzie się w terminie 15 marca - 9 czerwca 2023 roku.

 

Pakiet aplikacyjny do drugiego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027

Jest już dostępny pakiet aplikacyjny do drugiego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

Drugi nabór wniosków odbędzie się w terminie 15 marca -  9 czerwca 2023 roku, bez ograniczeń tematycznych. Na Portalu Interreg Europa udostępniono pakiet aplikacyjny, który obejmuje pięć dokumentów w języku angielskim.

Pakiet aplikacyjny

 1. Second call terms of reference(warunki drugiego naboru wniosków).
 2. Annex 01 - Interreg Europe 2014-2020 - topics of approved projects (aneks nr 1 do warunków naboru – tematyka zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020).
 3. Annex 02 – NUTS2 regions (aneks nr 2 do warunków naboru – lista regionów NUTS2 niezaangażowanych w projekty zatwierdzone w pierwszym naborze).
 4. Annex 03 – Declaration template (aneks nr 3 do warunków naboru – wzór deklaracji).
 5. Programme manual – version 2, December 2022 (podręcznik programu, wersja 2., grudzień 2022 r.).

Wnioskodawców obowiązują wyłącznie angielskie wersje dokumentów opublikowane na Portalu. Polskie, pomocnicze wersje (tłumaczenia robocze) podręcznika programu i warunków

drugiego naboru zostaną opublikowane w serwisie Interreg. https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter logo

 

Newsletter, sierpień 2023

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w miesiącach marzec-lipiec 2023.

 

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2021-2027

 Logo Polska Slovensko Polska CMYK Color 02

 

Podsumowanie programu Interreg Polska-Słowacja  2014-2020 i perspektywy współpracy w ramach tego programu w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 – to główne tematy posiedzenia Polsko-Słowackiej grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, które odbyło się 22 maja 2023 r. w Rzeszowie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Uczestniczyli w nim Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i szef Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Polska-Słowacja Pavol Skulavik. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Podkarpackiego, p. Władysław Ortyl. Przewodniczącym delegacji słowackiej był p. Milan Majerský, Predseda Samorządowego Kraju Preszowskiego.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania, m. in. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Polska realizuje Program Interreg ze stroną słowacką już od 2004 r. Od tego czasu zainwestowano w rozwój polsko-słowackiego pogranicza ponad 411 mln euro ze środków europejskich. 

"Dobra współpraca partnerów z obu stron granicy już od blisko 20 lat wzmacnia polsko-słowackie więzi społeczno-gospodarcze. Widać to na przykładach projektów, które są z powodzeniem kontynuowane w kolejnych konkursach i edycjach programu"

 – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas posiedzenia Polsko–Słowackiej grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, które odbyło się w Rzeszowie.

W perspektywie finansowej 2021-2027 pogranicze polsko-słowackie zyska ok. 132 mln euro z budżetu Unii Europejskiej. 

"Środki te przeznaczamy m. in. na wsparcie transgranicznej turystyki i kultury, adaptację do zmian klimatu oraz wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej"

 – podkreśliła wiceszefowa MFiPR.

Dofinansowane zostaną także projekty infrastruktury drogowej i przyjazny środowisku transport. Ważną częścią programu, jak w każdej jego edycji, będą małe projekty, które są najbliżej ludzi i ich małych, lokalnych potrzeb. W grudniu 2022 r. ogłosiliśmy pierwsze konkursy na projekty Interreg dla pogranicza, a w czerwcu tego roku rozpocznie się nabór projektów dotyczących m.in. turystyki i kultury.


W dniu 05.06.2023 r. zostały ogłoszone trzy nabory na projekty standardowe w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027:

1. Turystyka i kultura - Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze; cel szczegółowy 1. wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,

2. Elektromobilność - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 2. poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami,

3. Współpraca instytucjonalna - Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 1. zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

1. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-turystyka-i-kultura

2. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-elektromobilnosc

3. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-wspolpraca-instytucjonalna

 


IV posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 26-27 czerwca 2023 r. w Bardejowie-Zdroju na Słowacji.

Komitet Monitorujący zatwierdził dofinansowanie pięciu projektów Funduszu Małych Projektów oraz dwóch projektów złożonych w naborze DROGI.

Ponadto Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w procedurze odwoławczej oraz Regulaminie KM, a także zmiany w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: zwiększenie alokacji o 2,7 mln EUR EFRR. 

 

 

Program Polska-Ukraina 2021-2027
 
logo Interreg PL UA 2021 2027
 

31 maja br. w Przemyślu, wraz z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację Programu -  władz krajowych i regionalnych z Polski i Ukrainy, Komisji Europejskiej, przedstawicielami projektów polsko-ukraińskich, uroczyście otworzono Program Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 oraz I nabór projektów w tym Programie - Priorytety ZDROWIE i ŚRODOWISKO.

Dokładne informacje o naborze znajdują się na stronie programu.

 


W związku z licznymi zgłoszeniami trudności w komunikacji między partnerami polskimi oraz ukraińskimi oraz przeszkodami w przygotowaniu wniosków projektowych (stan wojenny na Ukrainie i przerwy w dostawach prądu, ograniczenia w poruszaniu się przez granicę dla obywateli ukraińskich etc.), Komitet Monitorujący Programu podjął decyzję o przedłużeniu okresu na składanie wniosków w ramach I naboru do 31 sierpnia br. ( godz. 16:00 CEST).

W związku z tym, poszczególne etapy związane z oceną, wyborem i kontraktacją projektów złożonych w naborze ulegną odpowiednim przesunięciom.

 

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

 

 InterregCE LOGO standard 600x128

Kolejne nabory w Programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Drugi nabór projektów rozpoczął się 22 marca 2023 r. i zakończył 17 maja 2023 r. Wnioski można było składać we wszystkich priorytetach i celach szczegółowych programu.

Więcej informacji na stronie programu

Zapraszamy do obejrzenia zapisu konferencji inaugurującej drugi nabór wniosków z udziałem ponad 800 uczestników - stacjonarnie oraz online. Prosimy o kliknięcie poniższego baneru.

konferencja interreg CE 22.03.2023

  


Podręcznik przedstawia główne zasady, wymagania i procedury dla organizacji, które planują ubiegać się o dofinansowanie z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA oraz dla beneficjentów wybranych projektów.

Link do ściągnięcia

Drugi nabór wniosków zakończony

W trakcie naboru, złożono 210 wniosków projektowych z udziałem 1843 partnerów. Alokacja środków Programu dla naboru wynosi ok. 60 mln euro.

Wkrótce po zamknięciu naboru rozpoczęto wstępną weryfikację administracyjną i formalną złożonych wniosków projektowych. Dalszy proces oceny będzie następnie obejmował filtr istotności i pełną ocenę jakości. Ostatnim etapem będzie wybór projektów przez Komitet Monitorujący (początek 2024 r.).

 

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

IBSR LOGO Standard


Komitet Monitorujący Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, w trakcie swojego posiedzenia w Malmö w Szwecji w dniach 19-20 kwietnia 2023 r., wybrał 13 projektów małych, które zostaną dofinansowane na kwotę ok. 5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji

 

Rejestracja na Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Rozpoczęła rejestracja na Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wydarzenie odbędzie się w Rydze 4 i 5 października br.

Więcej informacji.

 

 

W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 został otwarty nabór dedykowany tematyce zatopionej na dnie Bałtyku amunicji. Link do informacji w języku polskim, gdzie znajdują się szczegóły oraz ogłoszenie o naborze: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/ocal-dno-baltyku-ruszyl-nabor-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/.

call3IBSR

 

Program Interreg Europa 2021-2027

 Interreg Europe High res logo

W ramach drugiego naboru (15 marca - 9 czerwca 2023 r.) w programie Interreg Europa złożono 145 wniosków o dofinansowanie. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszył się cel polityki 2 Bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna Europa - tej tematyki dotyczy 58 propozycji projektowych.

W międzynarodowych konsorcjach partnerskich uczestniczy 1 182 partnerów. Najwięcej z Włoch (124), Hiszpanii (98), Grecji (89), Belgii (72) i Polski (70). Większość z partnerów reprezentuje władze lokalne i regionalne. W projekty zaangażowane są także władze krajowe, uczelnie i instytuty, organizacje otoczenia biznesu, agencje oraz inne typy podmiotów. Cztery polskie instytucje wystąpiły w roli aplikanta wiodącego.

W pierwszej kolejności wnioski będą oceniane wg kryteriów kwalifikowalności. Tylko te, które spełnią wszystkie kryteria kwalifikowalności przejdą do drugiego etapu oceny – oceny jakościowej. Aplikanci wiodący wniosków niekwalifikowalnych mają zostać powiadomieni przez Wspólny Sekretariat o przyczynach ich odrzucenia z przyczyn formalnych pod koniec bieżącego roku. Decyzja w sprawie pozostałych wniosków zapadnie prawdopodobnie na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Interreg Europa 2021-2027 w grudniu 2023 roku.

 

Program Interreg Europa zatrudnia

Program Interreg Europa poszukuje chętnych do pracy na pełnym etacie w Lille we Francji, na stanowiskach:

 • Menedżer tematyczny Platformy learningowej Interreg Europa

 • Ekspert ds. komunikacji Platformy learningowej Interreg Europa

 • Ekspert ds. mediów społecznościowych i wydarzeń Platformy learningowej Interreg Europa

 • Asystent ds. Platformy learningowej Interreg Europa

          Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 października 2023 roku.

 • Ekspert ds. komunikacji (mediów społecznościowych) we Wspólnym Sekretariacie Interreg Europa 

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje i ogłoszenia o wolnych stanowiskach są dostępne na stronie programu (w j. angielskim).

Językiem programu jest język angielski. Wspólny Sekretariat i Platforma mają międzynarodową obsadę personalną.

 

Inne informacje

 

W tegorocznej edycji konkursu na najbardziej innowacyjny europejski projekt aplikanci złożyli rekordową liczbę wniosków, aż 228! Spośród nich jury wybrało 30 najlepszych w 6 kategoriach. Wśród finalistów są projekty Interreg z udziałem polskich beneficjentów.

Kolaż zdjęć finalistów konkursu

Projekty Interreg z udziałem polskich beneficjentów, które zostały finalistami to:

 1. Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziale w życiu kulturalnym – projekt dofinansowany z Programu współpracy transgranicznej Polska – (Białoruś) – Ukraina został finalistą w kategorii Europa społeczna i inkluzywna. Partnerami projektu są Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Przykarpacki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka.

  Dzięki działaniom projektowym osoby niewidome i słabowidzące miały okazję poznać najważniejsze zabytki i eksponaty muzealne Lublina i Ivano-Frankivska. Było to możliwe poprzez wykorzystanie modeli 3-D, grafik dotykowych i audiodeskrypcji. Niewidomi i słabowidzący uczestnicy projektu mogli skorzystać ze specjalnych warsztatów przygotowujących ich do odbioru dzieł sztuki. Ponadto zwiedzili oba miasta pod opieką przewodników miejskich przygotowanych w ramach projektu do oprowadzania osób z dysfunkcjami wzroku.

 2. Greening the creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry (akronim Green Screen) – projekt dofinansowany z programu Interreg Europa, został wybrany w kategorii Zielona Europa. Polskim partnerem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

  Zadaniem projektu było dzielenie się dobrymi praktykami i zachęcanie świata filmu do zrównoważonej produkcji. Partnerzy przygotowali dwa pilotaże:
  1. Londyński projekt Grid dostarcza odnawialną energię do produkcji.
  2. Eureka to elektroniczne narzędzie, które pomaga europejskiemu przemysłowi lepiej zrozumieć i ocenić wpływ produkcji filmowej na środowisko.

 3. Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas (akronim NonHazCity) – projekt dofinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego został także wybrany w kategorii Zielona Europa. Polskimi partnerami przedsięwzięcia są: miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański i Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

  Tylko 38% wód powierzchniowych w Unii Europejskiej nie jest zanieczyszczona chemikaliami. Połowa substancji zanieczyszczających środowisko pochodzi z miast. Dlatego partnerzy projektu przygotowali kompleksowy pakiet miejskiej detoksykacji. Są w nim skrojone na miarę rozwiązania, takie jak plany działań chemicznych dla miast, materiały informacyjne dla przedsiębiorców i szkolenia dla mieszkańców na temat tego, jak oczyścić swoje domy.

Projekty konkurowały w sześciu kategoriach:

 1. Konkurencyjna i inteligentna Europa
 2. Zielona Europa
 3. Europa połączona
 4. Europa społeczna i inkluzywna
 5. Europa bliżej obywateli
 6. TEMAT ROKU: Europejski Rok Umiejętności 2023

W każdej kategorii jury wybrało pięciu finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje projekty na żywo przed publicznością i jury podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Prezentacja odbędzie się 11 października br.

Publiczność będzie również miała okazję wybrać swój ulubiony projekt. Publiczne głosowanie rozpocznie się 14 września br. Głos będzie można oddać na platformie online konkursu.

Wszyscy zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystości, która odbędzie się 16 listopada w Ostrawie, w Czechach. Nagrodą dla nich będzie lokalna kampania komunikacyjna, dzięki której będą mogli promować swoje działania projektowe w regionie.

***

Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską i odbywa się corocznie od 2008 roku.

Więcej informacji o wybranych projektach można znaleźć na stronie konkursu i stronie Komisji.

 


15. Bałtyckie Forum Turystyczne organizowane jest przez Koordynatorów Obszaru Tematycznego Turystyka w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Partnerem Forum jest Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB).

Najważniejsze spotkanie dla turystycznych interesariuszy związanych ze współpracą bałtycką odbędzie się w tym roku w Tallinie w Estonii w dniu 11 października. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako koordynator Obszaru i współorganizator wydarzenia z Regionem Oulu w Finlandii, zaprasza do udziału w całodniowym, bezpłatnym wydarzeniu pełnym inspirujących wykładów, warsztatów i okazji do networkingu. Zapraszamy przedstawicieli miast i regionów, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, reprezentantów uczelni, podmioty wdrażające projekty Interreg związane z turystyką, NGOs i oraz przedstawicieli MŚP działających w obszarze turystyki.

W tym roku Forum odbywa się pod hasłem „W kierunku zielonej i zrównoważonej turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego".

Wszelkie informacje nt. programu spotkania, miejsca wydarzenia oraz link do rejestracji znajdują się tutaj: Baltic Sea Tourism Forum 2023.

Ważne: Forum odbywa się w całości w jęz. angielskim. Udział w Forum jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, która zostanie potwierdzona przez organizatorów, ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy sami organizują swoją podróż i zakwaterowanie w Tallinie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem OT Turystyka w SUE RMB - p. Magdą Leszczyna-Rzucidło; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 0048 730 800 832.

 

Redakcja:

Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Newsletter logo

 

Back to top