Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Tytuł projektu: „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš v Humennom (Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš)

7 180323pbuTytuł projektu: "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Stowarzyszenie Euroregion Karpaty – Ukraina.

7 180323pbuTytuł projektu: "Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat"

Partner wiodacy: Stowarzyszenie „Procarpathia”

Partner projektu: Województwo Podkarpackie

Logo Interreg EuropaTytuł projektu: "P2L2 Public Policy Living Laboratory (Żyjące Laboratorium Polityki Publicznej)"

Partner wiodacy: Uniwersytet w Bremie

Partner projektu: Województwo Podkarpackie

Logo Interreg EuropaTytuł projektu: "OUR WAY PreservatiOn and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs (Zachowaniei promocja dziedzictwa ekologicznego i naturalnego za pośrednictwem „Zielonych ścieżek"

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny"

Partner wiodący: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Back to top