EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Tytuł projektu: „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš v Humennom (Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš)

7 180323pbuTytuł projektu: "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Stowarzyszenie Euroregion Karpaty – Ukraina.