Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Całkowita wartość projektu: 6 172 831,6 EUR

Termin realizacji projektu: 02.01.2020 - 31.12.2021

Cel główny: Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).

Opis projektu: Po polskiej stronie planowana jest odcinek drogi znajdujący się na drodze DW 993 w kilometrażu 21+475 - 28+967. Całkowita długość odcinka wynosi 7,274 km. Po stronie słowackiej planowany jest odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš - Lomné na kilometrze 12,900 – 19,993. Całkowita długość odcinka wynosi 7,093 km. Kategoria drogi to C 7,5/50.

Więcej informacji: http://www.pzdw.pl/inwestycje/w-trakcie-realizacji/interreg-pl-sk-2014-2020/37

Back to top