Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Zarząd Dróg Preszowskiego Kraju Samorządowego

Całkowita wartość projektu: 7 058 814,71 EUR

Termin realizacji projektu: 30.04.2018 - 29.04.2021

Opis projektu: przebudowa, budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowa ścieżek rowerowych, budowa i przebudowa chodników, budowa przepustów, budowa i przebudowa odwodnienia, budowa dodatkowych jezdni dla obsługi komunikacyjnej działek przyległych do DW 992, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i budowa zjazdów.

Więcej informacji: http://www.pzdw.pl/inwestycje/w-trakcie-realizacji/interreg-pl-sk-2014-2020/33

Back to top