Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Monitorujący podjął decyzję zwiększeniu budżetu programu o ponad 48 mln euro. Umożliwi to realizację projektów dotyczących transportu w ramach nowego priorytetu DOSTĘPNOŚĆ. Nowe projekty będą wpisywać się w inicjatywę Korytarzy Solidarnościowych pomiędzy UE a Ukrainą.

To nie wszystkie zmiany, które wprowadzono do programu. Dodatkowo:

 • Wdrażane będą dwa Fundusze Małych Projektów, zarządzane przez Euroregion Karpacki z siedzibą w Polsce (priorytet Współpraca) oraz Tarnopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Ukrainie (priorytet Środowisko, nowy Cel Szczegółowy dotyczący promowania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym).
 • Przesunięto 8,5 mln euro z priorytetu TURYSTYKA do priorytetu ŚRODOWISKO, a dokładniej do Celu Szczegółowego "Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej".
 • Doprecyzowano zakres tematyczny priorytetu GRANICE - do listy potencjalnych działań dodano „Rozwój i modernizację infrastruktury przejść granicznych, szczególnie w kontekście Korytarzy Solidarnościowych UE-Ukraina”.

Zmodyfikowany Program czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Zaktualizowane informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej w zakładce O PROGRAMIE.

W zakładce PROJEKTY opublikowany został również aktualny harmonogram naborów.

Miejsce:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, pl. Św. Floriana 1

WSTĘP WOLNY

Program Przemyśl www 21

logo Interreg PL UA 2021 2027

31 sierpnia 2023 r. o północy zakończył się pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Polska–­­­­Ukraina 2021-2027.

Konkurs dotyczył priorytetów środowisko i zdrowie.

247 wniosków o dofinansowanie projektów zostało zarejestrowanych w systemie CST2021.  

Na dofinansowanie projektów w zakończonym naborze przeznaczono łącznie 81,11 mln euro, w tym:

 • w ramach priorytetu Środowisko:
  • 20,2 mln euro na Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
  • 6,51 mln euro na Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz
  • 17,04 mln euro na Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń.
 • na priorytet Zdrowie: 37,36 mln euro.

Szczegółowe podsumowanie pierwszego naboru (PDF 122 KB)

logo Interreg PL UA 2021 2027

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi zgłoszeniami trudności w komunikacji między partnerami polskimi oraz ukraińskimi oraz przeszkodami w przygotowaniu wniosków projektowych (stan wojenny na Ukrainie i przerwy w dostawach prądu, ograniczenia w poruszaniu się przez granicę dla obywateli ukraińskich etc.), Komitet Monitorujący Programu podjął decyzję o przedłużeniu okresu na składanie wniosków w ramach I naboru do 31 sierpnia br. ( godz. 16:00 CEST).

W związku z tym, poszczególne etapy związane z oceną, wyborem i kontraktacją projektów złożonych w naborze ulegną odpowiednim przesunięciom

logo Interreg PL UA 2021 2027

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych z okazji obchodów 20 lat współpracy transgranicznej między Polską a Ukrainą.

Na chętnych czekają różne atrakcje, warsztaty, wspólne gotowanie potraw, wycieczki rowerowe, wejście na górę Pop Ivan, pokazy filmowe, ognia, koncerty, festyny, a także dni otwarte w straży pożarnej i policji oraz wiele innych. Imprezy będą odbywać się po polskiej i ukraińskiej stronie. Do wspólnej organizacji wydarzeń zostali zaproszeni dotychczasowi beneficjenci Programu współpracy transgranicznej Polska – (Białoruś) - Ukraina. Będziecie mieli okazję poznać projekty oraz skorzystać z ich efektów i osiągnięć.

Wydarzenia są otwarte, a udział w nich bezpłatny.

Dokładne informacje na temat każdego wydarzenia będą publikowane na stronie programu w kalendarzu oraz na profilu na Facebook’u.

Zapraszamy!

Lista wydarzeń i atrakcji (XLSX 13 KB)

***

Pierwsze wydarzenie odbyło się 31 maja 2023 r. w Przemyślu. Była to zarówno inauguracja nowego Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, jak i rozpoczęcie pierwszego naboru na projekty w tym programie.

logo Interreg PL UA 2021 2027

Wspólny Sekretariat zainicjował nabór ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków złożonych w ramach priorytetów Programu ZDROWIE i ŚRODOWISKO.

Celem niniejszego zaproszenia do udziału ekspertów zewnętrznych jest zaproszenie zainteresowanych kandydatów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w obszarach współpracy transgranicznej, rozwoju regionalnego, specyfiki Programu oraz podstaw prawnych. Utworzenie Zespołu Asesorów wprowadzi narzędzie do profesjonalnego i rzetelnego zarządzania procesem oceny.

Bezpośredni link do ogłoszenia o naborze: https://pl-ua.eu/pl/news/2884

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2023 r.

logo Interreg PL UA 2021 2027

Uprzejmie przypominamy, zgodnie z informacją o I naborze podaną 02.06.2023, że Wspólny Sekretariat organizuje szkolenia dla wnioskodawców w każdym z regionów obszaru Programu. 

 • Szkolenia będą prowadzone w językach narodowych.
 • Wszystkie szkolenia organizowane przez Wspólny Sekretariat są finansowane ze środków UE, udział w nich jest bezpłatny.
 • Ze względów organizacyjnych liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona i stosowany limit maksymalnie 2 osób z jednej instytucji w przypadku szkoleń organizowanych na miejscu. Szkolenia będą również dostępne online, bez limitu uczestników (wymagana jest także rejestracja).
 • Uczestnicy z Ukrainy będą mogli dołączyć do szkoleń online organizowanych w Polsce. Zapewnione będzie tłumaczenie na język ukraiński.

Szkolenia w POLSCE:

 • BIAŁYSTOK (14 czerwca 2023): Hotel 3trio, ul. Hurtowa 3.
  Rejestracja przedłużona do 9 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • SIEDLCE (15 czerwca 2023): Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10.
  Rejestracja przedłużona do 9 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • RZESZÓW (20 czerwca 2023): Hotel Zimowit, al. Armii Krajowej 4b.
  Rejestracja jest przedłużona do 16 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • LUBLIN (21 czerwca 2023): Hotel Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.
  Rejestracja jest przedłużona do 16 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)

Agenda szkolenia jest dostępna tutaj.

Szkolenia w UKRAINIE:

 • LWÓW (19 czerwca 2023): Готель "Супутник", вул. Княгині Ольги, 116
 • ŁUCK (20 czerwca 2023): ВНУ ім. Лесі Українки, пр. Волі 13
 • RÓWNE (21 czerwca 2023): Готель "Мир", вул. Міцкевича, 32
 • TARNOPOL (22 czerwca 2023): Готель "Тернопіль", вул. Замкова 14
 • IWANO-FRANKIWSK (23 czerwca 2023): ПНУ ім. В. Стефаника, вул. Шевченка 57
 • UŻHOROD (27 czerwca 2023): УЖНУ, пл. Народна 3

Agenda szkolenia jest dostępna tutaj.

logo Interreg PL UA 2021 2027
Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 został otwarty 31 maja 2023 r. Nabór potrwa do 31 lipca 2023 r.


OGÓLNE INFORMACJE

Nabór jest otwarty wyłącznie dla priorytetów ŚRODOWISKO oraz ZDROWIE (wszystkie cele szczegółowe).

Budżet dostępny dla tego naboru to 81,11 mln EUR, jest on podzielony następująco:

1. ŚRODOWISKO – 43,75 mln EUR 

 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego – 20,2 mln EUR
 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważona gospodarka wodna – 6,51 mln EUR
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia – 17,04 mln EUR

2. ZDROWIE – 37,36 mln EUR

 • Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym POZ oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.
 
OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTÓW REGULARNYCH
 • KWOTA GRANTU: 200 000 – 2 500 000 EUR
 • DOFINANSOWANIE: do 90%
 • CZAS TRWANIA PROJEKTÓW: do 24 miesięcy
 • CHARAKTER PROJEKTÓW: infrastrukturalne, inwestycyjne, miękkie
 • ZASADY PARTNERSTWA: co najmniej jeden partner z Polski i jeden partner z Ukrainy
 • TERYTORIUM: obszar Programu (niektóre działania mogą być prowadzone poza nim, ale z wyraźną korzyścią dla obszaru Programu).

APLIKOWANIE
 • tylko 1 etap (Wniosek aplikacyjny, bez etapu koncepcji projektu!),
 • tylko online.

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożony tylko w języku angielskim przez aplikację WOD2021. Wnioski złożone w innych językach będą odrzucone.

Wszystkie szczegóły dotyczące tego naboru można znaleźć w Podręczniku Programu (Programme Manual – Regular projects. Part 1 – application) wraz z załącznikami.

Przed przygotowaniem Wniosku aplikacyjnego prosimy o uważne przeczytanie wszystkich dokumentów. Przypominamy, że obowiązująca i wiążąca jest ich angielska wersja, ale dla celów informacyjnych na naszej stronie internetowej wkrótce będą dostępne również robocze tłumaczenia na języki polski i ukraiński.

Termin składania Wniosków aplikacyjnych upływa 31 lipca 2023 r. (do godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Decyzja Komitetu Monitorującego w sprawie wyboru projektów spodziewana jest w październiku 2023 r. (dla priorytetu ZDROWIE) i lutym 2024 r. (dla priorytetu ŚRODOWISKO), jednak harmonogram będzie zależał od liczby złożonych wniosków.

 
WSPARCIE DLA WNIOSKODAWCÓW

1. Strona internetowa Programu:

 • Instrukcja wypełniania Wniosku aplikacyjnego (Annex 7 to the Programme Manual),
 • Robocze tłumaczenia dokumentów z pakietu aplikacyjnego (polska i ukraińska wersja językowa) – będą dostępne wkrótce
 • Sekcja poświęcona najczęściej zadawanym pytaniom (FAQ) – będzie dostępna wkrótce


2. Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości:

 • Wnioskodawcy mogą uzyskać pisemną odpowiedź na zapytanie dotyczące wymogów naboru – wystarczy wysłać wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 10 lipca 2023 r. podając w temacie „Pierwszy nabór PL-UA”. Wspólny Sekretariat/Instytucja Zarządzająca nie mają obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania otrzymane po tym terminie.
 • Odpowiedzi zostaną udzielone nie później niż 17 lipca 2023 r.


3. Szkolenia dla wnioskodawców:

 • Wspólny Sekretariat organizuje szkolenia dla wnioskodawców w każdym z regionów obszaru Programu. Szkolenia będą prowadzone w językach narodowych.
 • Wszystkie szkolenia organizowane przez Wspólny Sekretariat są finansowane ze środków UE, udział w nich jest bezpłatny.
 • Ze względów organizacyjnych liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona i stosowany limit maksymalnie 2 osób z jednej instytucji w przypadku szkoleń organizowanych na miejscu. Szkolenia będą również dostępne online, bez limitu uczestników (wymagana jest także rejestracja).

Szkolenia w POLSCE:

 • BIAŁYSTOK (14 czerwca 2023): Hotel 3trio, ul. Hurtowa 3.
  Rejestracja jest otwarta do 5 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • SIEDLCE (15 czerwca 2023): Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10.
  Rejestracja jest otwarta do 6 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • RZESZÓW (20 czerwca 2023): Hotel Zimowit, al. Armii Krajowej 4b.
  Rejestracja jest otwarta do 12 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)
 • LUBLIN (21 czerwca 2023): Hotel Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.
  Rejestracja jest otwarta do 13 czerwca 2023 r. (godz. 14:00)

Agenda szkolenia jest dostępna tutaj.

Szkolenia w UKRAINIE:

 • LWÓW (19 czerwca 2023): Готель "Супутник", вул. Княгині Ольги, 116
 • ŁUCK (20 czerwca 2023): ВНУ ім. Лесі Українки, пр. Волі 13
 • RÓWNE (21 czerwca 2023): Готель "Мир", вул. Міцкевича, 32
 • TARNOPOL (22 czerwca 2023): Готель "Тернопіль", вул. Замкова 14
 • IWANO-FRANKIWSK (23 czerwca 2023): ПНУ ім. В. Стефаника, вул. Шевченка 57
 • UŻHOROD (27 czerwca 2023): УЖНУ, пл. Народна 3

Agenda szkolenia jest dostępna tutaj.

Rejestracja na szkolenia w Ukrainie jest otwarta do 12 czerwca 2023 r. 

 

Back to top