Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Prosper BSR Logo

Projekt Prosper BSR umożliwia organizacjom wspierania biznesu integrację uchodźców i imigrantów na rynkach pracy, zapewniając jednocześnie dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.

Obecna fala milionów uchodźców z Ukrainy stanowi wielkie i nagłe wyzwanie, zwłaszcza dla krajów nadbałtyckich. Należy to jednak postrzegać nie tylko jako obciążenie dla systemów, ale przede wszystkim jako szansę. Ze względu na zmiany demograficzne, wszystkie kraje nadbałtyckie narzekają na ogromny niedobór wykwalifikowanych pracowników, w prawie wszystkich sektorach. Pomyślna integracja uchodźców na rynku pracy nie tylko odciąża systemy społeczne, ale także przywraca godność i perspektywę. Skuteczna integracja uchodźców i imigrantów sprawia, że społeczeństwa są z natury bardziej odporne na dalsze wyzwania i dlatego jest szczególnie istotna. Może się to udać tylko wtedy, gdy odpowiednie instytucje, zwłaszcza organizacje otoczenia biznesu (BSO), które pośredniczą między środowiskiem biznesowym a władzami publicznymi, podejmą się tego ważnego zadania. OBSO w Niemczech mają pewne doświadczenia z poprzednich fal, podczas gdy BSO w Polsce, Litwie i Łotwie jak dotąd nie mają instytucjonalnej wiedzy na temat tego, jak łączyć uchodźców i imigrantów z ich lokalnymi rynkami pracy oraz jak tworzyć lokalne sieci z administracją publiczną w tej dziedzinie. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach projektu zostaną wdrożone trzy działania

1. Sieć: budowanie solidnej sieci na rzecz integracji uchodźców na rynkach pracy

2. Budowanie potencjału: wzmacnianie zdolności instytucjonalnych w BSO poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu

3. Aplikacja: tworzenie aplikacja i dalszy transfer do innych krajów nadbałtyckich.

Lider projektu: Parlament hanzeatycki (Niemcy)

Partnerzy projektu:

 - DANMAR COMPUTERS Sp. z o.o. (Rzeszów, Polska)

- Polska Izba Handlu (Polska)

-  Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Craft (Litwa)

- Latvian Chamber of Commerce and Industry (Łotwa)

Budżet projektu: 0,49 mln EUR, budżet DANMAR: 64 400,00 EUR

Okres realizacji: październik 2022 - wrzesień 2024

 

Strona projektu

 

 

BSI 4Women Logo Standard large

Celem projektu jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w obszarze Morza Bałtyckiego oraz zapewnienie trwałości rezultatów projektu poprzez utworzenie mechanizmu wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz promocję i rekomendacje w zakresie instrumentów wsparcia dla firm zakładanych przez kobiety uchodźców. Projekt ma również na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym i społecznym sektora biznesowego w krajach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego spowodowanym pokłosiem inwazji na Ukrainę czy innych wojen w różnych miejscach na świecie:

– podniesienie umiejętności przedsiębiorczych kobiet uchodźców, które zaowocują ich niezależnością ekonomiczną, samozatrudnieniem, samorealizacją i potencjału,

– stworzenie programu inkubacji innowacyjnego biznesu,

– zapewnienie uczestnikom projektu mechanizmu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– zwiększenie konkurencyjności firm z Regionu Morza Bałtyckiego,

– upowszechnienie wypracowanych rozwiązań.

 

Partnerzy projektu:

Lider Projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna (Polska)

Partner 1: Rada Okręgu More i Romsdal (Norwegia)

Partner 2: Centrum Biznesowe Dania Centralna (Dania)
Partner 3: Fundacja Talin Park Naukowy TECHNOPOL (Estonia)

Partner 4: Park Naukowo – Technologiczny Kaunas (Litwa)

Partner 5: Fundacja “Park Technologiczny VentspilsbHigh”

Partner 6: Park Naukowy Dalarna (Szwecja)

 

Okres realizacji: styczeń 2023 - grudzień 2025

 

Budżet projektu: 2 100 976,70 EUR, budżet RARR: 471 171,20 EUR

Dofinansowanie UE: 1 574 279,86 EUR

Fundusze Norweskie: 177 502,50 EUR

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona projektu: interreg-baltic.eu/project/bsi_4women/

Facebook:  www.facebook.com/BSI4Women

Instagram: www.instagram.com/bsi_4women

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bsi4women

 

Distance LAB Logo

Projekt Distance LAB ma na celu stworzenie narzędzi poprawiających zdolności adaptacyjne interesariuszy (firm z sektora MŚP oraz z sektora publicznego) poprzez doskonalenie ich umiejętności w zakresie działań zdalnych, w szczególności umiejętności miękkich na odległość (tzw.DIS – Distance Soft Skills). Projekt dotyczy aktualnych tematów i problemów- COVID-19 i kryzys energetyczny zmusiły organizacje do zmian.

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności i usług w zakresie pracy zdalnej sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. W ramach działań organizacje publiczne i prywatne zostaną wyposażone w inteligentne umiejętności pracy na odległość i narzędzia do rozwoju biznesu zdalnego w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Opracowane metody podzielono na trzy kategorie: komunikacja i innowacja, zrównoważony rozwój oraz zdalna strategia biznesowa. Nowe rozwiązania będą sprzyjać powiązaniom zespołowym, zwiększać wydajność biznesową, prowadzić MŚP w kierunku wzrostu i innowacji, ulepszać profesjonalne umiejętności networkingowe w pracy zdalnej i sprzyjać dobrostanowi pracowników wykonujących pracę zdalną. Partnerzy projektu stworzą wspólne tzw. Hub- Centrum usług zdalnych dla sektora MŚP i publicznego.

W projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z sześciu krajów:

  •   Centria University of Applied Sciences, Finlandia- Lider Projektu
  • LAB University of Applied Sciences, Finlandia
  • More and Romsdal County Council, Norwegia
  • University of Latvia, Łotwa
  • Foundation Ventspils High Technology park, Łotwa
  • Kaunas Science and Technology Park, Litwa
  • Lithuanian Innovation Centre, Litwa
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska
  • Skellefteå Science City, Szwecja

 

Budżet projektu:
2,82 mln EUR, w tym budżet RARR S.A.: 245,280.00 EUR

Termin realizacji:
Styczeń 2023 - grudzień 2025

Strona projektu

Back to top