Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

BSI 4Women Logo Standard large

Celem projektu jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w obszarze Morza Bałtyckiego oraz zapewnienie trwałości rezultatów projektu poprzez utworzenie mechanizmu wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz promocję i rekomendacje w zakresie instrumentów wsparcia dla firm zakładanych przez kobiety uchodźców. Projekt ma również na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym i społecznym sektora biznesowego w krajach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego spowodowanym pokłosiem inwazji na Ukrainę czy innych wojen w różnych miejscach na świecie:

– podniesienie umiejętności przedsiębiorczych kobiet uchodźców, które zaowocują ich niezależnością ekonomiczną, samozatrudnieniem, samorealizacją i potencjału,

– stworzenie programu inkubacji innowacyjnego biznesu,

– zapewnienie uczestnikom projektu mechanizmu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– zwiększenie konkurencyjności firm z Regionu Morza Bałtyckiego,

– upowszechnienie wypracowanych rozwiązań.

 

Partnerzy projektu:

Lider Projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna (Polska)

Partner 1: Rada Okręgu More i Romsdal (Norwegia)

Partner 2: Centrum Biznesowe Dania Centralna (Dania)
Partner 3: Fundacja Talin Park Naukowy TECHNOPOL (Estonia)

Partner 4: Park Naukowo – Technologiczny Kaunas (Litwa)

Partner 5: Fundacja “Park Technologiczny VentspilsbHigh”

Partner 6: Park Naukowy Dalarna (Szwecja)

 

Okres realizacji: styczeń 2023 - grudzień 2025

 

Budżet projektu: 2 100 976,70 EUR, budżet RARR: 471 171,20 EUR

Dofinansowanie UE: 1 574 279,86 EUR

Fundusze Norweskie: 177 502,50 EUR

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona projektu: interreg-baltic.eu/project/bsi_4women/

Facebook:  www.facebook.com/BSI4Women

Instagram: www.instagram.com/bsi_4women

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bsi4women

 

Back to top