Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Jednym z kluczy do rozwoju pogranicza jest edukacja. Program od lat wspiera jej rozwój, poprzez dofinansowanie projektów z tego obszaru. Wsparcie otrzymują uczelnie i szkoły, dzięki

czemu mogą rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną oraz prowadzić badania w problematyce wspólnej dla Polski i Słowacji. Ze szkoleń i innych inicjatyw skorzystało już ponad 15 tysięcy osób!

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projektach z obszaru EDUKACJA, przygotowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.

   link do filmu

Poland Slovakia PL 01FUND RGB 500 pikseli

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmami przygotowanymi przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie oraz opublikowanymi w mediach społecznościowych przez wpólpracujacych influencerów.

 Dziedzictwohttps://www.youtube.com/watch?v=ms-qbBVH0Tw

Transporthttps://www.youtube.com/watch?v=7ikeNP2K2YI

Edukacjahttps://www.youtube.com/watch?v=7jW-slc8oQ4

 Kult Americahttps://youtu.be/JKE1PY_EBes

Topowa Dychahttps://www.youtube.com/watch?v=62ou12vAF0o

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie zachęca do obejrzenia spotów o efektach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, z uwzględnieniem projektów zrealizowanych i realizowanych przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego.

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

https://youtu.be/ms-qbBVH0Tw

2. Zrównoważony transport transgraniczny 

https://youtu.be/7ikeNP2K2YI

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

https://youtu.be/7jW-slc8oQ4

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie przedstawia zapowiedź spotów reklamowych o rezultatach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, z uwzględnieniem projektów zrealizowanych i realizowanych przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego. Zapraszamy do obejrzenia materiałów!

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie realizuje działanie informacyjno-promocyjne Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 poprzez prezentacje efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

 https://drive.google.com/file/d/1NKeri6dRV7ZRcfzcLzU0CxiupuBkLmEV/view?usp=sharing

https://youtu.be/JKE1PY_EBes

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie realizuje działanie informacyjno-promocyjne Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 poprzez prezentacje efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów. Zapraszamy do obejrzenia materiału!

https://drive.google.com/file/d/1qLtPGnkT9Zq0OCblGMgj7lIF0yoIP6AI/view?usp=sharing

https://youtu.be/62ou12vAF0o

Baner Interreg V A PL SK 2014 2020 i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z kolejnym numer newslettera „Karpacki Horyzont” publikowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Znalezione obrazy dla zapytania news logo   Materiały prasowe promujące wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

 

Back to top