Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Jednym z kluczy do rozwoju pogranicza jest edukacja. Program od lat wspiera jej rozwój, poprzez dofinansowanie projektów z tego obszaru. Wsparcie otrzymują uczelnie i szkoły, dzięki

czemu mogą rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną oraz prowadzić badania w problematyce wspólnej dla Polski i Słowacji. Ze szkoleń i innych inicjatyw skorzystało już ponad 15 tysięcy osób!

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projektach z obszaru EDUKACJA, przygotowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.

   link do filmu

Back to top