Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Interreg Europa

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA 2014 - 2020

Budżet programu to 359 mln euro z EFRR.

Obszar wsparcia: współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.

Celem programu jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (programy regionalne i krajowe), a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów regionalnych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit, posiadające osobowość prawną). Instytucje z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mogą współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego etc.).

Rezultatem może być, przykładowo,

  - opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego lub krajowego,

  - wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania polityką lub programem w regionie (np. nowe metody oceny, zmiany w systemie naboru projektów),

  - wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany strategii lub planów regionalnych, zmiany w otoczeniu prawnym etc.).

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną.

Programem zarządza region Nord-Pas de Calais, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille (Francja).

W programie międzyregionalnym maksymalny poziom dofinansowania EFRR dla wszystkich, w tym polskich partnerów (refundacja) wynosi:

  - władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego: do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych,

  - podmioty prywatne o charakterze non-profit: do 75% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

     Partnerstwo

W Projektach współpracy międzyregionalnej muszą ze sobą współpracować partnerzy z co najmniej trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi UE.

 

Załączniki:
Pobierz plik (IE_ulotka_V_2015.pdf)IE_ulotka_V_2015.pdf[ ]84 kB

Back to top