Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Wspólne wyzwania w leczeniu pacjentów z chorobami urologicznymi z wykorzystaniem chirurgii laparoskopowej”

Partner Wiodący: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Wartość dofinansowania: 2 200 057,23 EUR

Cel projektu: Poprawa dostępu do wysokiej jakości leczenia chirurgicznego z zakresu urologii z wykorzystaniem technik laparoskopowych, poprawa efektywności leczenia i wyrównywanie szans pacjentów z chorobami urologicznymi w województwie podkarpackim (Polska) i obwodzie lwowskim (Ukraina) poprzez wspólne działania transgraniczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz  Lwowskiego Okręgowego Szpitala Weteranów i Represjonowanych im Jurija Łypy we Lwowie - zakup sprzętu i wyposażenia, w tym m.in. RTG, USG, zestaw endoskopów, system monitorowania funkcji życiowych, aparatura do urządzeń mikrochirurgicznych (Szpital w Rzeszowie), maszyna do znieczulenia, wózek do endoskopów, wieża laparoskopowa z zestawem narzędzi laparoskopowych, stół operacyjny, konsole sufitowa z lampą chirurgiczną (szpital we Lwowie).

 

„Poprawa dostępności do opieki okulistycznej w Polsko - Ukraińskim regionie transgranicznym”

Partner Wiodący: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Wartość dofinansowania: 2 348 481,14 EUR

Cel projektu: stworzenie trwałej współpracy pomiędzy jednostkami medycznymi w Polsce i na Ukrainie w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług medycznych (okulistyka) w regionie (m.in. wyposażenie sali operacyjnej szpitala w Dębicy w nowoczesny sprzęt medyczny, wyposażenie Oddziału Okulistycznego szpitala o w Tarnopolu w nowoczesny sprzęt do mikrochirurgii oka).

  

„Zwiększanie efektywności podstawowej opieki medycznej dzięki zespołom ratownictwa medycznego”

Partner Wiodący: Oddział Główny Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy Obwodu Zakarpackiego, Partner projektu:  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Wartość dofinansowania: 2 235 755,32 EUR

Cel projektu: wzmocnienie i rozwój zespołów ratowniczych służb ratunkowych oraz utworzenie jednostek ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym, które udzielają poszkodowanym podstawowej pomocy medycznej. W ramach projektu planowany jest m.in.  zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz organizacja wspólnych treningów i szkoleń.

 

„SOS dla zdrowia dzieci”

Partner Wiodący: Miasto Dolina, Partner projektu: Gmina Ustrzyki Dolne

Wartość dofinansowania: 1 853 424,30 EUR

Cel projektu: przezwyciężanie negatywnych tendencji demograficznych oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia lokalnych mieszkańców, w szczególności fizycznego i psychicznego zdrowia dzieci. Szczególna uwaga zostanie poświęcona dzieciom niepełnosprawnym i wsparciu ich rodzin. W ramach projektu Centrum Zdrowia Dziecka w miścy Dolina (UA) zostanie zmodernizowane, powstanie Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy dla Dzieci w Wojtkówce – Ustrzyki Dolne

Back to top