Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Interreg Europa

O programie
Program Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ok. 379 mln euro.

Instytucją Zarządzającą jest francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji.

Zasięg geograficzny
UE-27, Norwegia, Szwajcaria, Ukraina, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Albania, Czarnogóra.

mapa Interreg Europe 2024 RM

Beneficjenci: 
- Władze krajowe, regionalne i lokalne.

- Podmioty prawa publicznego.

- Prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną, posiadające kompetencje w obszarze rozwoju regionalnego.


Dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% dla podmiotów publicznych, 70% dla prywatnych.

Projekty
Celem projektów jest poprawa wdrażania instrumentów polityki.

Oczekiwane rezultaty projektów (przykłady):

• opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania z innych środków (np. z regionalnego lub krajowego programu operacyjnego),

• wprowadzenie w regionie nowatorskiego rozwiązania w oparciu o rezultaty akcji pilotażowej (np. utworzenie innowacyjnej oferty edukacyjno-turystycznej w parkach krajobrazowych, stymulowanie popytu na usługi sektora kreatywnego poprzez system voucherów dla MŚP z innych regionów, wzmacnianie sektora przedsiębiorczości społecznej poprzez szkolenia na temat crowdfundingu),

• wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania instrumentem polityki (np. nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów),

• wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu).

Priorytet
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego.

Zakres tematyczny programu obejmuje wszystkie zagadnienia polityki spójności.

Platforma learningowa programu Interreg Europa
Program zapewnia bezpłatne wsparcie ekspertów tematycznych. Eksperci opracowują tematyczne publikacje, organizują warsztaty i webinaria, współpracują przy organizacji wzajemnych oceny (ang. peer reviews), świadczą pomoc doradczą, prowadzą bazę dobrych praktyk itp. Z obecnie świadczonymi usługami można zapoznać się na stronie programu Interreg Europa 2014-2020

 Planowany pierwszy nabór wniosków
kwiecień – maj 2022 roku.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: 22 273 81 76
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top