Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

10LatLogo

Wydarzenia, które uczestniczą w DOFE, zyskują:

 • profesjonalną promocję akcji w telewizji, w Internecie i radio,
 • funkcjonalną stronę internetową promującą akcję z wyszukiwarką oraz mapą wydarzeń,
 • pakiet darmowych materiałów promocyjnych dla każdego wydarzenia,
 • opublikowanie atrakcji na mapie „Europe in My Region” na stronie Komisji Europejskiej
 • obecność najciekawszych wydarzeń i atrakcyjnych projektów w mediach.

Jak wysłać zgłoszenie?

 Beneficjenci Funduszy Europejskich mogą to zrobić na dwa sposoby:

 1. założyć swoje konto i zalogować się do panelu na stronie www.dniotwarte.eu (zobacz: STREFA ORGANIZATORA na górze strony). W panelu znajdują się m.in. logo akcji, szablony materiałów promocyjnych oraz wskazówki, jak atrakcyjnie opisać wydarzenie.
 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie dniotwarte.eu, bez konieczności zakładania konta i logowania.

Termin wysyłania zgłoszeń mija 31 marca 2023 r.

 EUinmyregion

Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą dotacji unijnych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.dniotwarte.eu.

Zapraszamy do wspólnego świętowania podczas największej imprezy Funduszy Europejskich w Polsce!

logo twootwoB

interreg 2021 2027 ogólne logo

1 lutego br. Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego zgromadził ponad 300 słuchaczy, którym przedstawił online ogólne zasady programów oferujących dofinansowanie dla instytucji ze wszystkich polskich województw. 

Spotkanie było dedykowane przede wszystkim osobom, które wcześniej nie zetknęły się z tematyką współpracy transnarodowej i międzyregionalnej.

Prelegenci:

 • Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités"
 • Jan Sienkiewicz, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

podzielili się doświadczeniami z realizowanych projektów oraz opowiedzieli o nowych projektach 2021-2027, w których wezmą udział.

Przedstawiono także szeroki zakres pomocy dla polskich wnioskodawców i beneficjentów, w tym krajowe instrumenty wsparcia finansowego dla instytucji realizujących projekty.

FE_Interreg_1_2_2023

Prezentacje ze spotkania:

ESPON 2030 Logo 691x87 acf cropped 600x76

Zgodnie z zapisami programu ESPON do 2030 r. działalność badawcza ESPON wpisuje się w cztery następujące obszary tematyczne (Thematic Action Plans – TAPs):

1) terytoria neutralne dla klimatu (climate neutral territories)

2) zarządzanie nowymi (niestandardowymi) obszarami geograficznymi (governance of new geographies)

3) perspektywa dla wszystkich ludzi i miejsc (perspective for all people and places)

4) miejsca odporne na kryzysy (places resilient to crises)

Jak zasygnalizowano w programie ESPON 2030 oraz na ostatnich wydarzeniach organizowanych przez ESPON, dotychczas przyjęte obszary tematyczne mają zostać uzupełnione o kolejne cztery:

1) adaptacja do skutków zmian klimatu (adapting to the impacts of climate change)

https://www.espon.eu/public-consultation-tap-adapting-impacts-climate-change

2) życie, praca i podróżowanie ponad granicami (living, working and travelling across borders)

https://www.espon.eu/public-consultation-tap-living-working-and-travelling-across-borders

3) inteligentna łączność (smart connectivity)

https://www.espon.eu/public-consultation-tap-smart-connectivity

4) powiązania Europy ze światem (European territories in global interactions)

https://www.espon.eu/public-consultation-tap-european-territories-global-interactions

ESPON rozpoczął publiczne konsultacje 4 nowych obszarów tematycznych. Uwagi dotyczące nowych TAPs-ów należy przesyłać w języku angielskim na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Czas na zgłaszanie propozycji mija 1 marca 2023 r.

Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji TAPs-ów znajdują się na stronie ESPON:

https://www.espon.eu/participate/consultations/new-public-consultation-4-thematic-action-plans

Przyjęty program ESPON do 2030 r. w wersji polsko- i anglojęzycznej zamieszczono na stronie MFiPR

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/espon-2030

Interreg CE LOGO     logo interreg europe 2          IBSR LOGO Standard 2022

 

Spotkanie, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odbędzie się w formule online 1 lutego 2023 r. w godz. 10:00 – 12:00.

Więcej informacji i rejestracja.

Informujemy o uruchomieniu możliwości zwrotnego wsparcia finansowego dla polskich NGOs. Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej umieszczona została informacja wraz opisem zasad wsparcia i dokumentami do wypełnienia, adres pod linkiem:

https://www.ewt.gov.pl/Strony/o-programach/Programy-Interreg-2021-2027/Aktualnosci/Wsparcie-dla-polskich-NGOs-beneficjentow-Interreg

 

Partnerzy projektów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa na lata 2021-2027 mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie zaktualizowanej „Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument przewiduje korzystniejsze niż w okresie 2014-2020 rozwiązania dla partnerów projektów transnarodowych i międzyregionalnych:

- o dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy polscy partnerzy projektów,

- dofinansowanie może stanowić do 15% kwalifikowalnych wydatków partnera.

espon eu logo vector

W dniach 7-8 grudnia 2022 r. w Pradze odbędzie się seminarium pn. „Entrepreneurial regional governance. Territorial cohesion through open innovation”. Szczegółową agendę wydarzenia, formularz rejestracyjny i inne praktyczne informacje znajdą Państwo na stronie:

https://www.espon.eu/entrepreneurial-regional-governance

Seminarium organizowane jest w ramach czeskiej prezydencji podczas ESPON Week.

Komisja Europejska zatwierdziła nowe programy Interreg: Polska–Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, Polska–Litwa oraz Polska–Czechy.

W programie Interreg Polska–Słowacja do wykorzystania jest prawie 130 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej będzie pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej tym programem, który dofinansuje projekty z takich dziedzin jak:

 • turystyka i kultura,
 • transgraniczne połączenia drogowe,
 • ochrona środowiska (łagodzenie skutków zmian klimatu i zarządzanie kryzysowe),
 • oraz współpraca instytucji i mieszkańców.

Więcej o programie Interreg Polska-Słowacja przeczytasz tutaj

Interreg Południowy Bałtyk to kolejny program, którym zarządza polska strona.
Do wykorzystania jest 83,8 mln euro z EFRR na:

 • innowacje i internacjonalizację podmiotów lokalnych, w tym cyfryzację,
 • zrównoważony rozwój niebieskiej i zielonej gospodarki,
 • turystykę i kulturę,
 • zarządzanie współpracą.

Z kolei w ramach Interreg Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia do zagospodarowania jest 124,5 mln euro z EFRR na przedsięwzięcia z zakresu:

 • innowacyjności,
 • przezwyciężania skutków zmian klimatu i ochrony przyrody,
 • nauki języka, kultury i turystyki,
 • rozwoju transgranicznego.

Program Interreg Polska–Litwa dysponuje dofinansowaniem EFRR w kwocie 45,7 mln euro. Pieniądze będzie można przeznaczyć na projekty z obszarów:

 • środowisko,
 • promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego, emocjonalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
 • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Zgodnie z decyzją rządu polskiego i litewskiego alokacja programu będzie zwiększona o dodatkowe środki w związku z tym, że współpraca transgraniczna z Rosją nie będzie realizowana.

Największy budżet z tych programów ma Interreg Polska–Czechy, wynosi on 178,87 mln euro z EFRR.
Pieniądze będzie można przekazać na przedsięwzięcia z dziedzin takich jak:

 • zintegrowany system ratownictwa i środowisko,
 • turystyka,
 • transport,
 • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza,
 • przedsiębiorczość.

Podkategorie

Back to top