EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, które będą trwały od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Mamy możliwość wspólnie podjąć wysiłki na rzecz stworzenia warunków do wspólnego poszukiwania rozwiązań dla wyzwań społeczno-gospodarczych tego interesującego geograficznie, historycznie i kulturowo obszaru, jakim jest pogranicze polsko-słowackie.

 

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

Firma Atmoterm SA zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027. Wszelkie uwagi związane z Prognozą oddziaływania na środowisko należy zgłaszać do 27 lipca 2021 roku w formularzu online.

Informujemy, że Rada Ministrów RP w trakcie posiedzenia 15 czerwca br. zatwierdziła podział środków na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski.

Więcej informacji na ten temat: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/rzad-podzielil-srodki-na-programy-interreg-2021-2027-z-udzialem-polski/

log baltic

 

 

 

 

Od 1 do 22 czerwca br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/interreg-region-morza-baltyckiego/

Pprogram Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 został opracowany przez Wspólny Komitet Programujący, w pracach którego uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP. Jego przygotowanie poprzedziły analizy i konsultacje organizowane przez Wspólny Sekretariat programu w 2020 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach opubliowane zostało również na stronie EWT:
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach-programu-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027-ktore-trwaja-od-1-do-22-czerwca-2021-r/

4 ban ce

 

 

 

 

Informujemy, że od 12 maja do 2 czerwca br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 opracowała międzynarodowa Grupa Robocza, w pracach której uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP ( w tym przedstawiciel Województwa Podkarpackiego). Jego przygotowanie poprzedziły analizy i konsultacje organizowane przez m.in. Wspólny Sekretariat programu oraz Departament Współpracy Terytorialnej (MFiPR) w 2020 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowano również na stronach:
na stronie EWT: 

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rozpoczely-sie-konsultacje-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR:

 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczely-sie-konsultacje-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027

Logo Interreg Europa4 ban ce5 180323bsr

 

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z myślą o przyszłych wnioskodawcach. 

Prezentacje ze spotkań udostępnione zostały na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  poświęceonej programom współpracy terytorialnej:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/programy-interreg-region-morza-baltyckiego-europa-srodkowa-europa-na-lata-2021-2027-podsumowanie-cyklu-spotkan-informacyjnych-z-marca-i-kwietnia-2021-roku/

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

 

 

 

Posiedzenie odbyło się w formie online w dniu 13 kwietnia 2021. W jego trakcie poruszono tematy

- docelowego systemu zarządzania Funduszem małych Projektów;

- zasad realizacji mikroprojektów

- uproszczonego sposobu rozliczania mikroprojektów

Kolejne spotkanie podgrupy planowane jest w maju.