Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Komisja Europejska (DG REGIO) rozpoczęła badanie wspierające śródokresową ocenę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w perspektywie 2021-2027. W ramach badania specjalna ankieta zbiera opinie odpowiednich zainteresowanych stron, głównie: Członków Komitetów Monitorujących, Instytucji Zarządzających, Instytucji Wdrażających i Instytucji Koordynujących.

Biorąc pod uwagę znaczenie oceny śródokresowej dla przyszłości polityki spójności, zachęcamy do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety.

Ankietę można wypełnić w dowolnym języku UE i jest ona dostępna pod tym linkiem: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mid-Term-ERDF-CF-JTF_21-27.

Ankieta będzie dostępna do wypełnienia do piątku, 3 maja 2024.

baner www

Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.

Już 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy razem wiele marzeń i planów. Naprawdę wiele się zmieniło.

Z okazji tej rocznicy w całej Polsce i poza granicami przez cały rok odbędzie się wiele atrakcji. Spotkania, festyny, wystawy, konkursy, zawody sportowe, warsztaty, przedstawienia szkolne, konferencje, majówki europejskie i dni otwarte w projektach, które powstały dzięki naszej obecności w UE.

Stwórzmy wspólną mapę atrakcji

Mapa atrakcji znajdzie się na stronie www.20lat.eu, obejmie wydarzenia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbywające się 10-11 maja, a także wszystkie pozostałe wydarzenia związane z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w UE.

Kto może zorganizować i zgłosić wydarzenie?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w obchody: instytucje, władze samorządowe, firmy, uczniów, studentów, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, koła zainteresowań, organizacje pozarządowe, beneficjentów środków unijnych, obywatelki i obywateli.

Co zyskujesz?

Dołączając do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej zyskujesz:

 • promocję Twojego wydarzenia na stronie www.20lat.eu, która będzie miała duże zasięgi w sieci
 • możliwość znalezienia Twojego wydarzenia w specjalnej wyszukiwarce na stronie
 • obecność wydarzeń w mediach, a dla wybranych, najciekawszych atrakcji planujemy profesjonalną promocję w telewizji, internecie i w radiu.

Jak zgłosić wydarzenie?

Wypełnij jeden z formularzy zamieszczonych na tej stronie w zakładce „Zgłoś wydarzenie”:

Wydarzenia będą zamieszczane na mapie po weryfikacji. Atrakcje z każdego zakątka Polski będzie można łatwo znaleźć dzięki wyszukiwarce.

Za nami 20 lat, przed nami wiele więcej.

Jeśli skończyłeś/aś 18 lat, a nie przekroczyłeś/aś 30 lat i chcesz współtworzyć spójną i zintegrowaną Europę, dołącz do Programu Ambasadorów! Jest to nowa inicjatywa Sieci Granicznych Punktów Kontaktowych i Youth4Cooperative. Wnioski można składać do 29 marca br.

Sieć Granicznych Punktów Kontaktowych zrzesza ekspertów w kwestiach transgranicznych z całej Europy. Program Ambasadorów ma służyć wychowywaniu pokolenia świadomych, zaangażowanych i pełnych pasji młodych Europejczyków.

Dołączając do Programu, ambasadorzy i ambasadorki będą mieli okazję przedstawiać swoją opinię na tematy kluczowe dla współpracy transgranicznej i przyczyniać się do realizacji wspólnych, europejskich celów. Jako ambasador/ka będziesz mógł/a nawiązywać kontakty z młodzieżą, profesjonalistami i liderami z różnych europejskich regionów przygranicznych, a także przedstawicielami instytucji europejskich. To praktyczne doświadczenie pozwoli doskonalić takie umiejętności jak, przywództwo, komunikacja, zarządzanie projektami i rozwiązywanie problemów.

Kto może aplikować

Program Ambasadorów jest skierowany do osób w wieku od 18 do 30 lat, które mieszkają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Islandii, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii. Zgłaszające się osoby powinny biegle posługiwać się językiem angielskim (inny język UE będzie dodatkowym atutem) oraz interesować się współpracą transgraniczną.

Jak aplikować

Wnioskodawcy składają list motywacyjny oraz nagranie wideo, które powinno trwać nie dłużej niż 3 minuty. W nagraniu opisują swoje transgraniczne doświadczenia i problem, który zaobserwowali i chcieliby rozwiązać. Wnioski można składać do 29 marca br.

Szczegółowe informacje i formularz aplikacyjny są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

W 2024 roku odbędą się trzecie nabory wniosków w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa. Pojawiają się nowe możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi – planowane są nowe typy projektów transnarodowych, zwiększyła się liczba państw, z którymi można realizować projekty międzyregionalne.

Zapraszamy podmioty z całej Polski do udziału w spotkaniach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, w trakcie których będą omawiane programy i nabory wniosków. To niemal ostatni dzwonek na zaangażowanie się w międzynarodowe projekty - wyczerpują się już środki na lata 2021-2027.

 

Harmonogram spotkań w marcu i kwietniu 2024 roku

Spotkania, na które trwa rejestracja:

 

Planowane spotkania:

 • 27 marca online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • 4 kwietnia online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • 5 kwietnia online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • 10 kwietnia Warszawa, ogólnopolskie spotkanie na temat naboru wniosków w Interreg Europa 2021-2027 i konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem, org. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 17 kwietnia online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • 18 kwietnia online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

cbss

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB/CBSS) opublikował informację o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2024 (Project Support Facility, PSF, https://cbss.org/psf/psf-2024/  ), otwartego dla spełniających warunki konkursu podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. W realizację projektu muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech ww. państw, a grant dla projektu może wynieść maksymalnie 65 tys. EUR (szczegóły w dokumentacji na stronie). Wnioski można składać do 31 marca 2024 r., zgodnie ze wskazówkami i informacjami umieszczonymi na stronie naboru PSF 2024 Call. Przewidziany jest tylko jeden nabór, kwota do rozdysponowania to ok. 300 tys. EUR.

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Polska przekazuje corocznie składkę na realizację projektów w ramach Instrumentu Wspierania Projektów.  

 

Edycja PSF 2024

Projekty w 2024 mają koncentrować się na wzmacnianiu odporności, bezpieczeństwa, współpracy i zaufania w regionie Morza Bałtyckiego. W szczególności zachęca się do składania innowacyjnych projektów, które sprzyjają zrozumieniu, współpracy i budowaniu wzajemnego zaufania na rzecz bardziej odpornych społeczeństw. Zgłaszane projekty powinny odnosić się do jednego z trzech długoterminowych priorytetów RPMB. Wskazano także konkretne obszary tematyczne w ramach priorytetu „Safe and Secure Region” (Bezpieczny i stabilny region).

Priorytety tematyczne PSF 2024:

 1. „Safe and Secure Region” (Bezpieczny i stabilny region), gdzie szczególnie wskazano na następujące trzy obszary tematyczne:
 • Civil Security (Bezpieczeństwo cywilne)  
 • Child protection, justice and assistance (Ochrona, sprawiedliwość i wsparcie dla dzieci)
 • Anti-trafficking (Przeciwdziałanie handlowi ludźmi).   
 1. „Regional identity” (Tożsamość regionalna)
 2. „Sustainable and Prosperous Region” (Zrównoważony i dobrze prosperujacy region)

W przypadku pytań dot. PSF 2024 uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB, gdzie za nabór odpowiada Pani Katerina Popova, CBSS Project Support Facility Coordinator, +46 73 801 55 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do 10 listopada 2023 r. można składać wnioski w naborze b-solutions prowadzonym przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. Unijna inicjatywa b-solutions służy poszukiwaniu rozwiązań dla przypadków, kiedy współpraca transgraniczna jest utrudniona przez bariery prawne lub administracyjne.

Nabór jest skierowany do instytucji publicznych i struktur transgranicznych, które posiadają osobowość prawną. Dotyczy on barier na lądowych i morskich granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.

Beneficjent, którego wniosek zostanie zaakceptowany w konkursie, otrzyma pomoc eksperta prawnego. Ekspert szczegółowo zdefiniuje barierę zgłoszoną przez beneficjenta oraz zaproponuje możliwe jej rozwiązanie. Następnie przedstawi wyniki analizy w raporcie.

Nabór dotyczy barier prawno-administracyjnych, które powstały na skutek:

 • braku spójności ustawodawstwa obowiązującego po różnych stronach granicy,
 • niespójności, braku lub nakładania się różnych procedur administracyjnych,
 • sytuacji, kiedy obowiązujące prawo europejskie, krajowe, lokalne lub procedury administracyjne nie uwzględniają specyfiki interakcji transgranicznych.

Wnioski składa się za pomocą formularza on-line znajdującego się na stronie B-SOLUTIONS. Formularz można wypełnić w języku polskim. Na stronie znajdują się także wytyczne naboru. Wnioski są na bieżąco weryfikowane i przekazywane do realizacji.

Wyniki analiz przypadków zebranych w poprzednich naborach można zobaczyć w kompendiach udostępnionych na stronie B-SOLUTIONS, w zakładce Library. Znajdują się tam m.in. opisy barier i propozycje ich rozwiązań z polskich granic:

Kompendium za lata 2020-2021

 • Zatrudnianie pracowników polskiego urzędu marszałkowskiego w czeskiej instytucji
 • Możliwości poprawy transgranicznego świadczenia opieki zdrowotnej i usług powiązanych na pograniczu polsko-litewskim

Kompendium za lata 2018-2019

 • Przeszkody prawne w zakładaniu i finansowaniu ponadnarodowego inkubatora przedsiębiorczości na pograniczu polsko-litewskim
 • Obowiązujące przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jako problem mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego pracujących jednocześnie po obu stronach granicy
 • Budowa mostu na trójstyku granicy polsko-niemiecko-czeskiej w Euroregionie Nysa
 • Budowa transgranicznej sieci wodociągowej na pograniczu polsko-litewskim
 • Uproszczenie współpracy transgranicznej w zarządzaniu kryzysowym na pograniczu polsko-litewskim 

Termin i miejsce konferencji:

Katowice, ulica Dobrowolskiego 1 (Muzeum Śląskie)
21.11.2023, godz. 8:30 - 15:30

 

plakat konferencji - 21 listopada 2023 - Katowice

Dlaczego warto wziąć udział?

Spotkanie w Katowicach to doskonała okazja, żeby u źródła dowiedzieć się, jakie korzyści międzynarodowa współpraca przynosi polskim regionom, miastom, mniejszym gminom, organizacjom pozarządowym, uniwersytetom i przedsiębiorcom. 

W niezwykłym gmachu Muzeum Śląskiego beneficjenci opowiedzą o swoich doświadczeniach i konkretnych efektach projektów INTERREG Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa.

Eksperci ze Wspólnych Sekretariatów i Krajowych Punktów Kontaktowych podpowiedzą, jak przygotować się do naborów zaplanowanych na 2024 r. 

Konferencja stworzy także przestrzeń do indywidualnych rozmów i nawiązywania nowych kontaktów. 

Zachęcamy do rejestracji!

Program spotkania (PDF 239 KB)

 

21 listopada br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje w Katowicach konferencję pod nazwą „Lokalne wyzwania, międzynarodowe rozwiązania. Programy INTERREG zapraszają do współpracy”.

Spotkanie ma na celu promocję programów Interreg w związku ze zbliżającymi się naborami w roku 2024 oraz umożliwienie networkingu i wymiany doświadczeń partnerów z całej Polski.

Podczas spotkania planowane są m.in.:

 • •  sesja wprowadzająca - dlaczego współpraca międzynarodowa jest ważna i jakie korzyści przynosi?
 • •  sesje tematyczne o nowatorskich projektach w obszarach innowacji i ochrony środowiska
 • •  sesja informacyjna na temat przygotowywania projektów

Więcej informacji o konferencji.

21.11.2023 konferencja

Podkategorie

Back to top