EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach kontynuacji prac związanych przygotowaniem projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w czerwcu br. Grupa Robocza przeprowadziła serię spotkań poświęconych ustaleniu logiki interwencji przyszłego programu operacyjnego (w tym celów szczegółowych, działań, grup docelowych oraz wskaźników).

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach przygotowania projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w maju br. odbyła się seria warsztatów poświęconych opracowaniu drzew problemów / drzew celów. Z uwagi na pandemię COVID-19 Grupa Robocza obradowała zdalnie.

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

    Wspólny Komitet Programujący jest odpowiedzialny za przygotowanie nowego Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2021. Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.