Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Spotkanie odbyło się w formie online w dniu 17.02.2021.

 

Najważniejsze ustalenia (więcej):

Logo Interreg Europa ŚrodkowaSpotkanie odbyło się w dniach 28-29 stycznia 2021 r. i odbyło się w formie online. Program spotkania obejmował m.in.:

Logo Interreg Morza Bałtyckiego Spotkanie odbyło się w dniach 2-3 grudnia 2020 r..

Najważniejsze ustalenia to m.in.:

Logo Interreg Europa ŚrodkowaKonsultacje publiczne Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

7 180323pbuMamy przyjemność poinformować, że wkrótce rozpoczną się konsultacje publiczne części strategicznej dokumentu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027.

7 180323pbu

Warsztaty przeprowadzone w formie online w dniach 29.09-01.10.2020 stanowiły kontynuację prac nad przygotowaniem programu operacyjnego i poświęcone zostały przede wszystkim jego logice interwencji. W trakcie spotkania omówiono i uzgodniono priorytety, cele szczegółowe oraz proponowane typy działań programu wraz z przyporządkowanymi im wskaźnikami.

log baltic23.09 br. odbyła się wideokonferencja Narodowych Koordynatorów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz przedstawicieli Wspólnego Komitetu Programującego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027. Poniżej przesyłamy informację po spotkaniu.

log baltic

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących zakresu tematycznego programu współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Podkategorie

Back to top