EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

4 ban ce

 

 

 

 

Informujemy, że od 12 maja do 2 czerwca br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 opracowała międzynarodowa Grupa Robocza, w pracach której uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP ( w tym przedstawiciel Województwa Podkarpackiego). Jego przygotowanie poprzedziły analizy i konsultacje organizowane przez m.in. Wspólny Sekretariat programu oraz Departament Współpracy Terytorialnej (MFiPR) w 2020 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowano również na stronach:
na stronie EWT: 

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rozpoczely-sie-konsultacje-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR:

 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczely-sie-konsultacje-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027