Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

Podsumowanilog pl ske realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na terenie województwa podkarpackiego – zatwierdzone projekty wnioskodawców podkarpackich

 

 

I Oś Priorytetowa - ochrona i rozwój transgranicznego środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego. W ramach dwóch naborów wniosków zatwierdzono do realizacji 16 projektów złożonych przez wnioskodawców podkarpackich o łącznej wysokości dofinasowania 13,869,981.67 euro.

Więcej o projektach realizowanych w ramach I Osi priorytetowej.

II Oś Priorytetowa - zrównoważony transport transgraniczny. W ramach dwóch naborów wniosków zatwierdzono do realizacji 3 projekty złożone przez wnioskodawców podkarpackich oraz w 2 projektach podkarpaccy beneficienci sa partnerami o łącznej wysokości dofinasowania 14,327,624.42  euro:

Więcej o projektach realizowanych w ramach II Osi priorytetowej.

III Oś Priorytetowa - Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. W ramach dwóch naborów wniosków zatwierdzono do realizacji 7 projekty złożone przez wnioskodawców podkarpackich o łącznej wysokości dofinasowania 1,925,945.52 euro.

Więcej o projektach realizowanych w ramach III Osi priorytetowej.


Ponadto dofinansowanie dostało 80 mikroprojektów wnioskodawców podkarpackich, na łączną kwotę 4 029 298,99 mln euro.

Więcej: http://www.karpacki.pl/fundusze/mikroprojekty-polska-slowacja-interreg-va-2014-2020/