EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w ramach którego funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy realizuje Projekt pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Partner wiodący projektu: Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego funkcjonuje Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Partnerzy projektu: Województwa – Urzędy Marszałkowskie Województw: Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego, Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów i Wyższa Jednostka Terytorialna Żylina.

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 – grudzień 2023 r.

Wartość projektu: 4 733 460,71 EUR

Dofinansowanie dla projektu: 4 023 441,61 EUR

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania programu Interreg Polska – Słowacja.

W ramach projektu WST wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

Informacje o Programie Interreg Polska - Słowacja i działaniach prowadzonych przez RPK dostępne są na stronie internetowej ewt.podkarpackie.pl w zakładce Aktualności.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020