Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w ramach którego funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy realizuje Projekt pn. Partnerstwo dla wspólnego rozwoju w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Partner wiodący projektu: Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego funkcjonuje Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Partnerzy projektu: Województwa – Urzędy Marszałkowskie Województw: Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego, Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów i Wyższa Jednostka Terytorialna Żylina.

Okres realizacji projektu: styczeń 2016 – grudzień 2018 r.

Wartość projektu: 3 192 539,29 euro

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania programu Interreg Polska – Słowacja.

W ramach projektu WST wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

Informacje o Programie Interreg Polska - Słowacja i działaniach prowadzonych przez RPK dostępne są na stronie internetowej ewt.podkarpackie.pl w zakładce Aktualności.

 

PL SK larg log 500 piks

 

Back to top