Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

Interreg CE LOGO

 

W latach 2014-2020 w programie Interreg Europa Środkowa dofinansowanie otrzymało 138 transnarodowych projektów. Projekty te dotyczą wspólnych dla Europy Środkowej wyzwań w zakresie innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Każdy może teraz skorzystać z rezultatów, które wypracowały. Poznaj je i znajdź gotowe rozwiązania dla podobnych potrzeb w swoim mieście i regionie!

Więcej informacji: https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Interreg-Europa-Srodkowa-skorzystaj-z-wynikow-projektow

Interreg CE LOGO

Na całym obszarze objętym programem Interreg Europa Środkowa władze lokalne i regionalne organizują wsparcie ludziom, którzy uciekają przed wojną na Ukrainie, często stając przed podobnymi wyzwaniami. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, program uruchomił nową stronę informacyjną poświęconą ponadnarodowym rozwiązaniom wspierającym uchodźców. Na niej pokazane są najistotniejsze rezultaty projektów związanych z zarządzaniem uchodźcami, uporządkowane w czterech różnych kategoriach. W formie wizualnej "mapy historii" zebrane zostały także lokalne inicjatywy prowadzone w konkretnych miejscach.

Interreg CE LOGO

Podczas konferencji kończącej projektu REIF przeanalizowane zostaną obowiązujące i przyszłe polityki międzynarodowe oraz środki mające na celu przyspieszenie zmian struktury transportu. Przedstawiciele regionów, uniwersytetów, firm i międzynarodowych stowarzyszeń opowiedzą o niezbędnych zmianach uwzględnionych w politykach regionalnych, a zapoczątkowanych w ramach realizacji projektu REIF.

Podczas wydarzenia nastąpi wręczenie nagród konkursu „The REIF Shift to regional rail”. Umożliwił on pokazanie najlepszych praktyk w zakresie polityk ukierunkowanych na wsparcie kolejowego oraz intermodalnego transportu towarowego.

Więcej informacji, w tym link do rejestracji i program konferencji

Grafika przedstawia logo projektu InNOW (Interreg Central Europe)   Projekt o akronimie "InNow" współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa, szuka kolejnych startupów oraz małych firm działających w sektorze technologii, głównie z pogranicza czystych technologii energetycznych – OZE, efektywności energetycznej, magazynowania energii itp. (ale nie tylko), chętnych do współpracy na rzecz ich rozwoju.