Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg CE LOGO

 

W latach 2014-2020 w programie Interreg Europa Środkowa dofinansowanie otrzymało 138 transnarodowych projektów. Projekty te dotyczą wspólnych dla Europy Środkowej wyzwań w zakresie innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Każdy może teraz skorzystać z rezultatów, które wypracowały. Poznaj je i znajdź gotowe rozwiązania dla podobnych potrzeb w swoim mieście i regionie!

Więcej informacji: https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Interreg-Europa-Srodkowa-skorzystaj-z-wynikow-projektow

Back to top