Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

Projekt Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat, Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie „Procarpathia”, partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Centrum Rozwoju Regionalnego (obwód lwowski, Ukraina) Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpacki – Ukraina, Departament TurystykiLwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Agencja rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód Zakarpacki, Ukraina), Urząd miasta Kolochava (obwód zakarpacki, Ukraina), jednostka Lwowskiej Rady Obwodowej "Zarząd rezerwatu historyczno-kulturalnego "Tustan "(obwód lwowski, Ukraina), Organizacja pozarządowa "Centrum społeczne Etalon" (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina), Rada okręgowa w Kosowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina, Wschodnioeuropejska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu (województwo podkarpackie, Polska). Przyznane dofinansowanie: 1 376 340 euro, okres realizacji: 24 miesiące.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, zwyczajów, muzyki, architektury) poprzez konkretne działania: rozwój współpracy transgranicznej w zarządzaniu kulturą i historią, stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w tym zakresie, promowanie wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych oraz poprzez podnoszenie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zarządzaniu kulturą regionu. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie Centrum (Karpackiej Rozety) służącej promowaniu dziedzictwa Karpat, wypracowaniu wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększeniu wiedzy o lokalnych społecznościach.

Więcej: http://procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/swiat_karpackich_rozet_/o_projekcie/

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pbu/karpackie-rozety

Jedno z zadań w projekcie dotyczyło produkcji filmu promującego dziedzictwo Karpat. Film został przygotowany w czterech rozdziałach (dziedzictwo natury, mieszkańcy Karpat, architektura, rzemiosło i ginące zawody) i adresowany jest do osób pasjonujących się kulturą Karpat oraz do tych, którzy zainteresowani są praktycznym poznaniem tajników karpackich sztuk rękodzielniczych. Głównym tematem filmu jest opowieść o znaczeniu symbolu rozety w kontekście jego popularności w Karpatach.

Poniżej zamieszczamy link do filmu oraz trailerów. Ponadto, w załącznikach zamieszczono pliki pdf z tekstem, który w filmie lektor wypowiada, tj. odpowiednio w Załączniku 1 - tekst w języku angielskim, w Załączniku 2 - tekst w języku polskim i w Załączniku 3 - tekst w języku ukraińskim.

https://drive.google.com/drive/folders/1kHij810pPFqt4SN7_HLHqGhJJImbvuZY?usp=sharing

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" w ramach projektu "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach muzycznych, które odbędą w dniach 8-9 października 2021 r. w Zajeździe pod Caryńską w Ustrzykach Górnych.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.procarpathia.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-warsztaty-muzyczne

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza chętnych do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania ikon, które odbędą w dniach 28-29 października 2021 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”.

Więcej informacji: https://www.procarpathia.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-warsztaty-pisania-ikon

 

Partnerzy projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” zapraszają do udziału w młodzieżowym etno-festiwalu.

Zaproszenie i program (w wersji ukraińskiej) w załączeniu.

Logo ROZETYInformujemy, iż w ramach projektu pn. "ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT" będzie organizowana wizyta studyjna dla dziennikarzy po stronie ukraińskiej (obwód zakarpacki) w dniach 19-21.11.2020 r. 

logo PBU 2014-2020


103

 

W dniach 26-28.06.2020 r., w „Siedlisko Zakucie” w Daliowej, odbyły się drugie trzydniowe warsztaty rękodzielnicze dla grupy dziesięciu uczestników.

 

logo PBU 2014-2020

 

W ramach realizowanego projektu pt. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, Województwo Podkarpackie organizuje warsztaty rękodzielnicze, które odbędą się w dniach 26-28 czerwca 2020 r. w Daliowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi dwoma numerami Przeglądu. Są w nich opisane m.in.: działania realizowane w ramach projektu „Świat Karpackich Rozet”.

Back to top