Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

Projekt Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat, Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie „Procarpathia”, partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Centrum Rozwoju Regionalnego (obwód lwowski, Ukraina) Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpacki – Ukraina, Departament TurystykiLwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Agencja rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód Zakarpacki, Ukraina), Urząd miasta Kolochava (obwód zakarpacki, Ukraina), jednostka Lwowskiej Rady Obwodowej "Zarząd rezerwatu historyczno-kulturalnego "Tustan "(obwód lwowski, Ukraina), Organizacja pozarządowa "Centrum społeczne Etalon" (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina), Rada okręgowa w Kosowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina, Wschodnioeuropejska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu (województwo podkarpackie, Polska). Przyznane dofinansowanie: 1 376 340 euro, okres realizacji: 24 miesiące.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, zwyczajów, muzyki, architektury) poprzez konkretne działania: rozwój współpracy transgranicznej w zarządzaniu kulturą i historią, stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w tym zakresie, promowanie wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych oraz poprzez podnoszenie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zarządzaniu kulturą regionu. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie Centrum (Karpackiej Rozety) służącej promowaniu dziedzictwa Karpat, wypracowaniu wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększeniu wiedzy o lokalnych społecznościach.

Więcej: http://procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/swiat_karpackich_rozet_/o_projekcie/

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pbu/karpackie-rozety

logo PBU 2014-2020


103

 

W dniach 26-28.06.2020 r., w „Siedlisko Zakucie” w Daliowej, odbyły się drugie trzydniowe warsztaty rękodzielnicze dla grupy dziesięciu uczestników.

W pierwszy dzień, pod czujnym okiem instruktorki Pani Zofii Zdanowicz, odbyły się warsztaty tkackie podczas których każdy uczestnik wykonał torebkę gobelinową. Kolejny dzień dotyczył warsztatu z rzeźby, które poprowadził znany i ceniony w regionie Pan Krzysztof Rodak. W ramach zajęć omówił zasady bhp, zaprezentował narzędzia i sprzęty do obróbki drewna oraz omówił przykładowe techniki prezentując własne wyroby. Uczestnicy chętnie próbowali swoich sił na poszczególnych sprzętach i narzędziach, a następnie wykonali tradycyjne łyżki drewniane i miski. W ostatni dzień, czyli niedzielne przedpołudnie, miał miejsce warsztat z haftu karpackiego. Prowadząca Pani Zofia Zdanowicz omówiła ten tradycyjny i charakterystyczny w Karpatach haft karpacki oraz dokładnie wytłumaczyła i pokazała technikę dzięki czemu każdy uczestnik wykonał zakładkę do książki z wyhaftowanym odpowiednim wzorem.

Prowadzący warsztaty:

Zofia Zdanowicz – haft karpacki, tkactwo

Krzysztof Rodak – rzeźba

Tekst: Monika Maślanka-Preneta

Foto: Monika Maślanka-Preneta, Lidia Widak

Back to top